Over WelzijnWonenPlus

Missie
WelzijnWonenPlus ondersteunt zelfstandig wonende ouderen en mensen in een kwetsbare situatie bij praktische en/of sociale hulpvragen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven functioneren en de eigen regie behouden.

Visie
Wij geloven in een samenleving waarin mensen elkaar helpen. Wij brengen mensen in beweging. Vanuit onze kennis en ervaring zijn wij de verbinding tussen inwoners en organisaties.

Hoe?
Onze organisatie bestaat uit 24 professionals en ca. 850 vrijwilligers uit de directe woonomgeving. Wij weten wat er speelt op lokaal en regionaal niveau en zijn actief betrokken bij vrijwilligersnetwerken en samenwerkingspartijen zoals gemeenten, woningbouwcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties.

Raad van Toezicht WelzijnWonenPlus

Dhr. P.C. Verhagen voorzitter Nevenfuncties
 • Lid Raad van Toezicht KOD (Kinder Opvang Dronten).
 • Lid Raad van Toezicht Flevo Meer Bibliotheken.
 • Lid van Bestuur Humanitas Flevoland Dronten.
 • Mw. P.R.M. Oosting Nevenfuncties
  • Lid van Bestuur Vrienden van Odion.
  • Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Zaans Milieu & Natuurcentrum.
  Mw. A. Löwenhardt  Nevenfunctie
  • Lid van de regionale cliëntenraad Zorgcirkel Egmond, Heiloo, Graft-De Rijp.
  Dhr. Arne Theunissen  Nevenfunctie(s)
  • Functie (bezoldigd): Manager Behandeling bij Ons Tweede Thuis

  • Nevenfunctie (onbezoldigd): Voorzitter Bestuur Regionaal Palliatief Netwerken Kennemerland en Amstelland Meerlanden

  Mw. Else (Elisabeth) Kroese-Vrolijks Nevenfunctie(s)
  • Volgt

  Medewerkers Hoofdvestiging

  info@welzijnwonenplus.nl

  Ingrid van Maarschalkerweerd
  Directeur-bestuurder
  ingridvanm@welzijnwonenplus.nl
  T 06 523 153 27

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Slotstad RTV Zeist.
  • Lid van bestuur Stimuleringsfonds SOZW Zeist.
  • Vrijwilliger/havenmeester Marker Wadden Natuurmonumenten.

  Monique Baris
  Directie assistente
  moniqueb@welzijnwonenplus.nl
  T 06 108 517 46

  Ina Groot
  Adviseur communicatie en beleid
  ina@welzijnwonenplus.nl
  T 06 834 153 66

  Channa de Vries
  Teamcoördinator 
  channa@welzijnwonenplus.nl
  T 06 105 401 83

  Pieter Oostindie
  Hoofd financiële administratie
  pieter@welzijnwonenplus.nl
  T 06 578 256 45

  Natalie Noomen
  Medewerker financiële administratie
  administratie@welzijnwonenplus.nl
  T 06 307 635 42

  WelzijnWonenPlus Schermer Graft-De Rijp

  schermergraftderijp@welzijnwonenplus.nl

  Brenda van Esch-Rosenhart
  Consulent WelzijnWonenPlus 
  brenda@welzijnwonenplus.nl
  T 06 105 732 69

  Anneke Los
  Consulent WelzijnWonenPlus 
  anneke@welzijnwonenplus.nl
  T 06 106 018 34

  WelzijnWonenPlus Edam-Volendam

  edam-volendam@welzijnwonenplus.nl

  Anneke Los
  Consulent WelzijnWonenPlus 
  anneke@welzijnwonenplus.nl
  T 06 105 401 83

  Ingrid Smit
  Consulent WelzijnWonenPlus
  i.smit@welzijnwonenplus.nl
  T 06 104 443 52

  Ivonne de Jong
  Consulent WelzijnWonenPlus
  ivonne@welzijnwonenplus.nl
  T 109 866 98

  WelzijnWonenPlus Landsmeer

  landsmeer@welzijnwonenplus.nl

  Pam Kaaij
  Consulent WelzijnWonenPlus 
  pam@welzijnwonenplus.nl
  T 06 499 148 13

  Louise Leegwater
  Consulent WelzijnWonenPlus
  louise@welzijnwonenplus.nl
  T 06 578 703 13

  WelzijnWonenPlus Oostzaan

  oostzaan@welzijnwonenplus.nl

  Nancy Sijmonsbergen
  Consulent WelzijnWonenPlus 
  nancy@welzijnwonenplus.nl
  T 06 100 196 76

  Ivonne de Jong
  Consulent WelzijnWonenPlus
  ivonne@welzijnwonenplus.nl
  T 06 109 86 698

  Linda van Kuipers – Loenen
  Consulent WelzijnWonenPlus
  linda@welzijnwonenplus.nl
  T 06 105 506 26

  WelzijnWonenPlus Purmerend

  purmerend@welzijnwonenplus.nl

  Monique Spliet
  Consulent WelzijnWonenPlus 
  moniques@welzijnwonenplus.nl
  T 06 103 583 13

  Floor Hemels
  Consulent WelzijnWonenPlus
  floor@welzijnwonenplus.nl
  T 06 101 709 57

  Mariëtte Oosterveer
  Consulent WelzijnWonenPlus
  mariette@welzijnwonenplus.nl
  T 06 830 293 19

  Louise Leegwater
  Consulent WelzijnWonenPlus
  louise@welzijnwonenplus.nl
  T 06 578 703 13

  Linda van Kuipers – Loenen
  Consulent WelzijnWonenPlus
  linda@welzijnwonenplus.nl
  T 105 506 26

  WelzijnWonenPlus Waterland

  waterland@welzijnwonenplus.nl

  Anneke Los
  Consulent WelzijnWonenPlus 
  anneke@welzijnwonenplus.nl
  T 06 105 401 83

  Ingrid Smit
  Consulent WelzijnWonenPlus
  i.smit@welzijnwonenplus.nl
  T 06 104 443 52

  Ivonne de Jong
  Consulent WelzijnWonenPlus
  ivonne@welzijnwonenplus.nl

  WelzijnWonenPlus Wormerland

  wormerland@welzijnwonenplus.nl

  Inge Mieremet
  Consulent mantelzorg WelzijnWonenPlus 
  inge@welzijnwonenplus.nl
  T 06 149 854 78

  Astrid Mannes
  Consulent (jonge) mantelzorg WelzijnWonenPlus 
  astrid@welzijnwonenplus.nl
  T 06 829 228 65

  Ruud Zijp
  Consulent/Coördinator Wijkbus WelzijnWonenPlus 
  ruud@welzijnwonenplus.nl
  T 06 382 583 24

  Daniëlle Eickholt
  Consulent WelzijnWonenPlus
  danielle@welzijnwonenplus.nl
  T 06 107 52 767

  Mary van Reeswijk
  Consulent WelzijnWonenPlus
  mary@welzijnwonenplus.nl
  T  06 836 460 92

  Jaarverslag 2022 WelzijnWonenPlus

  Jaarrekening 2022 WelzijnWonenPlus

  Jaarverslag 2021 WelzijnWonenPlus

  Jaarrekening 2021 WelzijnWonenPlus

  Jaarverslag 2020 WelzijnWonenPlus 

  Jaarrekening RSWP 2020

  Jaarverslag 2019 RSWP – op aanvraag

  Jaarverslag 2018 RSWP – op aanvraag

  Jaarverslag 2017 RSWP – op aanvraag 

  De oudere jaarverslagen zijn niet digitaal beschikbaar. Stuur een e-mail aan info@welzijnwonenplus.nl om een of meerdere jaarverslagen te ontvangen.

  WelzijnWonenPlus heeft zeven servicepunten in Noord-Holland. Op het servicepunt werken consulenten, die de vrijwilligers coördineren, signalen vertalen naar nieuwe projecten en zorgen voor afstemming tussen zorg en welzijn.

  WelzijnWonenPlus biedt mantelzorgondersteuning in Purmerend, Waterland en Wormerland. De consulenten mantelzorg werken vanuit een servicepunt binnen de gemeenten die met WelzijnWonenPlus een overeenkomst over mantelzorgondersteuning hebben afgesloten. De gehele organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Alle betaalde medewerkers van de WelzijnWonenPlus werken veelal deeltijd. Hun taakomvang varieert van 16-32 uur.

  De organisatie telt in 2022 24 medewerkers verspreid over zeven locaties en ca. 850 vrijwilligers. 

  WelzijnWonenPlus is een stichting zonder winstoogmerk en ‘van algemeen nut’. Dit betekent dat wij de ANBI status hebben. Om ons werk te kunnen doen, ontvangen wij subsidies van o.a. de gemeenten in ons werkgebied Zaanstreek/Waterland en Graft de Rijp en Schermer. Deze subsidies zijn echter niet genoeg om alle kosten te dekken. Daarom zoeken we sponsors en donateurs.

  • Donatie is een gift zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat.
  • Sponsoring is een activiteit waarbij een organisatie optreedt als geldschieter voor een vereniging, evenement of ander initiatief in ruil voor promotie. Het doel van de sponsor is vaak tweeledig: zowel het steunen van een maatschappelijk initiatief als het genereren van publiciteit. De tegenprestatie voor de financiële bijdrage van de sponsor bestaat meestal uit uitingen van zijn logo, soms voorzien van de vermelding van een slogan of website.

  Donaties

  Donaties aan WelzijnWonenPlus kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst.
  Donaties kunnen eenmalig of doorlopend vanaf € 15,00 per jaar. U kunt hiervoor het donatieformulier downloaden downloaden of ophalen bij een servicepunt in uw gemeente.  Mocht u een eenmalige donatie overmaken dan horen wij dat graag van u zodat wij u een bedankje kunnen sturen.

  Sponsoring

  Zoekt u (als bedrijf) een mooi maatschappelijk project om te sponsoren? Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. U kunt ons zowel met financiën als met diensten sponsoren. En soms zijn wij ook op zoek naar materiaal. Neem hiervoor contact op met Ingrid van Maarschalkerweerd, 06 52315327, ingridvanm@welzijnwonenplus.nl

  ANBI

  WelzijnWonenPlus is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze ANBI-status houdt in dat WelzijnWonenPlus geen schenkings- en successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Voor u betekent het dat giften aan WelzijnWonenPlus aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Kijk voor meer informatie op belastingdienst

  Doelstelling WelzijnWonenPlus

  WelzijnWonenPlus wil een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving waarin mensen, ook wanneer zij zich in een kwetsbare positie bevinden, op hun eigen wijze, in een vertrouwde en veilige omgeving, kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. Op basis van deze missie worden activiteiten ontplooid waarbij uitgegaan wordt van de volgende visie op Wonen, Welzijn en Zorg: De meeste ouderen, gehandicapten en chronisch zieken willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. WelzijnWonenPlus helpt met inzet van vrijwilligers, daarbij ondersteund door professionals, door middel van aanvullende praktische diensten en persoonlijke ondersteuning. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen regie, wederkerigheid, participatie en sociale cohesie zijn daarin richtinggevende oriëntaties.

  Statutaire naam: Stichting WelzijnWonenPlus, bekend onder de naam WelzijnWonenPlus.

  Fiscaal nummer: 8203.00.731.
  Adres: Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend

  De functie en namen van de leden van de Raad van Toezicht

  Dhr. P.C. Verhagen, voorzitter
  Mw. P.R.M. Oosting
  Mw. A. Löwenhardt 

  WelzijnWonenPlus is een professionele vrijwilligersorganisatie waarbij kwaliteit voorop staat. Zowel onze medewerkers als vrijwilligers willen kwaliteit leveren. Onze medewerkers en vrijwilligers krijgen daarvoor regelmatig trainingen en zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Daarnaast onderzoeken wij regelmatig de kwaliteit door het houden van klanttevredenheidsonderzoeken en via ons klantenpanel.

  Niet helemaal tevreden?

  Toch kan het voorkomen dat u ergens niet (helemaal) tevreden over bent. Wij zullen alles in het werk stellen om, tot een voor alle partijen, bevredigende oplossing te komen. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zien wij graag dat u contact met ons opneemt.

  Klachten nemen wij serieus
  WelzijnWonenPlus neemt mensen serieus, óók als ze een klacht hebben. Wij willen graag samen met u naar een oplossing zoeken en van uw klacht leren.

  Wie kan een klacht indienen?
  Als u gebruik maakt of wilt maken van een dienstverlening van WelzijnWonenPlus kunt u een klacht indienen. Ook als vertegenwoordiger – ouder, verzorger – kunt u een klacht indienen.

  Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker
  U kunt uw onvrede of klacht het beste meteen met de betreffende consulent WelzijnWonenPlus bij u in de gemeente bespreken: vaak is het mogelijk een klacht op te lossen in een goed gesprek tussen de directbetrokkenen. Is het niet mogelijk de klacht op te lossen in een gesprek tussen u en de betrokken medewerker, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtencoördinator.

  Klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator
  Als het gesprek met de consulent uw onvrede niet wegneemt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator. Dat kan op twee manieren:

  1. Gebruik het Meldingsformulier
  2. Per post: WelzijnWonenPlus, Kometenstraat 6b, 1443 BA Purmerend – t.a.v. klachtencoördinator

  Op uw schriftelijke klacht ontvangt u binnen 1 week na ontvangst door de WelzijnWonenPlus een ontvangstbevestiging.

  De klachtencoördinator gaat na wat tot dusver is ondernomen om uw klacht op te lossen. Indien zij mogelijkheden ziet om alsnog tot een oplossing te komen, zal zij proberen die mogelijkheden – uiteraard in overleg met u – te benutten.

  Privacyreglement

  In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient er vastgelegd te worden welke persoonsgegevens er binnen WelzijnWonenPlus worden vastgelegd, waarom deze gegevens worden vastgelegd, op welke wijze deze gegevens worden vastgelegd en op welke wijze deze gegevens opgeslagen en vooral beschermd worden tegen ongewenst / ongeoorloofd gebruik door personen die hier geen  autorisatie toe hebben. Dit staat beschreven in ons Privacyreglement

  Geheimhouding

  U kunt erop rekenen dat alle informatie die een medewerker van u ontvangt, vertrouwelijk wordt behandeld. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn gehouden aan geheimhouding.

   

  LOCATIES
  Landsmeer

  Landsmeer

  Dr. M.L. Kingstraat 2b, 1121 CP Landsmeer T 020 482 26 05 landsmeer@welzijnwonenplus.nl

  Oostzaan

  Oostzaan

  p/a Kerkbuurt 4 1511 BD Oostzaan oostzaan@welzijnwonenplus.nl

  Purmerend

  Purmerend

  Kometenstraat 6b 1443 BA Purmerend T 0299 426 364 purmerend@welzijnwonenplus.nl

  Schermer, Graft-De Rijp

  Hornplein 8 1636 XE Schermerhorn T 0299 820 139 schermergraftderijp @welzijnwonenplus.nl

  Waterland

  Waterland

  Hermanus Reyntjeslaan 2 1141 HC Monnickendam T 0299 650 480 waterland@welzijnwonenplus.nl

  Wormerland

  Dienstencentrum Wormerland Faunastraat 68 1531 WH Wormer T 075 641 96 68 wormerland@welzijnwonenplus.nl

  Edam-Volendam

  Kielstraat 17 1131 XZ Volendam T 0299 323 101 edamvolendam
  @welzijnwonenplus.nl

  Brug

  Hoofdvestiging

  Kometenstraat 6b 1443 BA Purmerend T 0299 426 364 purmerend@welzijnwonenplus.nl