Over WelzijnWonenPlus

Missie
WelzijnWonenPlus ondersteunt zelfstandig wonende ouderen en mensen in een kwetsbare situatie bij praktische en/of sociale hulpvragen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven functioneren en de eigen regie behouden.

Visie
Wij geloven in een samenleving waarin mensen elkaar helpen. Wij brengen mensen in beweging. Vanuit onze kennis en ervaring zijn wij de verbinding tussen inwoners en organisaties.

Hoe?
Onze organisatie bestaat uit 23 professionals en 916 vrijwilligers uit de directe woonomgeving. Wij weten wat er speelt op lokaal en regionaal niveau en zijn actief betrokken bij vrijwilligersnetwerken en samenwerkingspartijen zoals gemeenten, woningbouwcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties.

Raad van Toezicht WelzijnWonenPlus

Dhr. P.C. Verhagen voorzitter

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht KOD (Kinder Opvang Dronten).
 • Lid Raad van Toezicht Flevo Meer Bibliotheken.
 • Lid van Bestuur Humanitas Flevoland Dronten.

Mw. P.R.M. Oosting

Nevenfuncties

 • Lid van Bestuur Vrienden van Odion.
 • Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag Zaans Milieu & Natuurcentrum.

Dhr. Arne Theunissen 

Nevenfuncties

 • Functie (bezoldigd): Manager Behandeling bij Ons Tweede Thuis

 • Nevenfunctie (onbezoldigd): Voorzitter Bestuur Regionaal Palliatief Netwerken Kennemerland en Amstelland Meerlanden

Mw. Els (Elisabeth) Kroese-Vrolijks

Nevenfunctie(s)

 • Volgt

Medewerkers Hoofdvestiging

info@welzijnwonenplus.nl

Ingrid van Maarschalkerweerd
Directeur-bestuurder
ingridvanm@welzijnwonenplus.nl
T 06 523 153 27

Nevenfuncties

 • Voorzitter Slotstad RTV Zeist.
 • Lid van bestuur Stimuleringsfonds SOZW Zeist.
 • Vrijwilliger/havenmeester Marker Wadden Natuurmonumenten.

Monique Baris
Directie assistente
moniqueb@welzijnwonenplus.nl
T 06 108 517 46

Ina Groot
Adviseur communicatie en beleid
ina@welzijnwonenplus.nl
T 06 834 153 66

Pieter Oostindie
Hoofd financiële administratie
pieter@welzijnwonenplus.nl
T 06 578 256 45

Natalie Noomen
Medewerker financiële administratie
administratie@welzijnwonenplus.nl
T 06 307 635 42

WelzijnWonenPlus Schermer Graft-De Rijp

schermergraftderijp@welzijnwonenplus.nl

Brenda van Esch-Rosenhart
Consulent WelzijnWonenPlus 
brenda@welzijnwonenplus.nl
T 06 105 732 69

Anneke Los
Consulent WelzijnWonenPlus 
anneke@welzijnwonenplus.nl
T 06 106 018 34

WelzijnWonenPlus Edam-Volendam

edam-volendam@welzijnwonenplus.nl

Anneke Los
Consulent WelzijnWonenPlus 
anneke@welzijnwonenplus.nl
T 06 105 401 83

Ingrid Smit
Consulent WelzijnWonenPlus
i.smit@welzijnwonenplus.nl
T 06 104 443 52

Ivonne de Jong
Consulent WelzijnWonenPlus
ivonne@welzijnwonenplus.nl
T 109 866 98

WelzijnWonenPlus Landsmeer

landsmeer@welzijnwonenplus.nl

Pam Kaaij
Consulent WelzijnWonenPlus 
pam@welzijnwonenplus.nl
T 06 499 148 13

Louise Leegwater
Consulent WelzijnWonenPlus
louise@welzijnwonenplus.nl
T 06 578 703 13

WelzijnWonenPlus Oostzaan

oostzaan@welzijnwonenplus.nl

Nancy Sijmonsbergen
Consulent WelzijnWonenPlus 
nancy@welzijnwonenplus.nl
T 06 100 196 76

Ivonne de Jong
Consulent WelzijnWonenPlus
ivonne@welzijnwonenplus.nl
T 06 109 86 698

Linda van Kuipers – Loenen
Consulent WelzijnWonenPlus
linda@welzijnwonenplus.nl
T 06 105 506 26

WelzijnWonenPlus Purmerend

purmerend@welzijnwonenplus.nl

Monique Spliet
Consulent WelzijnWonenPlus 
moniques@welzijnwonenplus.nl
T 06 103 583 13

Floor Hemels
Consulent WelzijnWonenPlus
floor@welzijnwonenplus.nl
T 06 101 709 57

Mariëtte Oosterveer
Consulent WelzijnWonenPlus
mariette@welzijnwonenplus.nl
T 06 830 293 19

Louise Leegwater
Consulent WelzijnWonenPlus
louise@welzijnwonenplus.nl
T 06 578 703 13

Linda van Kuipers – Loenen
Consulent WelzijnWonenPlus
linda@welzijnwonenplus.nl
T 105 506 26

WelzijnWonenPlus Waterland

waterland@welzijnwonenplus.nl

Anneke Los
Consulent WelzijnWonenPlus 
anneke@welzijnwonenplus.nl
T 06 105 401 83

Ingrid Smit
Consulent WelzijnWonenPlus
i.smit@welzijnwonenplus.nl
T 06 104 443 52

Ivonne de Jong
Consulent WelzijnWonenPlus
ivonne@welzijnwonenplus.nl

WelzijnWonenPlus Wormerland

wormerland@welzijnwonenplus.nl

Inge Mieremet
Consulent mantelzorg WelzijnWonenPlus 
inge@welzijnwonenplus.nl
T 06 149 854 78

Astrid Mannes
Consulent (jonge) mantelzorg WelzijnWonenPlus 
astrid@welzijnwonenplus.nl
T 06 829 228 65

Ruud Zijp
Consulent/Coördinator Wijkbus WelzijnWonenPlus 
ruud@welzijnwonenplus.nl
T 06 382 583 24

Daniëlle Eickholt
Consulent WelzijnWonenPlus
danielle@welzijnwonenplus.nl
T 06 107 52 767

Mary van Reeswijk
Consulent WelzijnWonenPlus
mary@welzijnwonenplus.nl
T  06 836 460 92

Jaarverslag 2023 WelzijnWonenPlus

Jaarrekening 2023 WelzijnWonenPlus

Jaarverslag 2022 WelzijnWonenPlus

Jaarrekening 2022 WelzijnWonenPlus

Jaarverslag 2021 WelzijnWonenPlus

Jaarrekening 2021 WelzijnWonenPlus

Jaarverslag 2020 WelzijnWonenPlus 

Jaarrekening RSWP 2020

Jaarverslag 2019 RSWP – op aanvraag

Jaarverslag 2018 RSWP – op aanvraag

Jaarverslag 2017 RSWP – op aanvraag 

De oudere jaarverslagen zijn niet digitaal beschikbaar. Stuur een e-mail aan info@welzijnwonenplus.nl om een of meerdere jaarverslagen te ontvangen.

WelzijnWonenPlus heeft zeven servicepunten in Noord-Holland. Op het servicepunt werken consulenten, die de vrijwilligers coördineren, signalen vertalen naar nieuwe projecten en zorgen voor afstemming tussen zorg en welzijn.

WelzijnWonenPlus biedt mantelzorgondersteuning in Purmerend, Waterland en Wormerland. De consulenten mantelzorg werken vanuit een servicepunt binnen de gemeenten die met WelzijnWonenPlus een overeenkomst over mantelzorgondersteuning hebben afgesloten. De gehele organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. Alle betaalde medewerkers van de WelzijnWonenPlus werken veelal deeltijd. Hun taakomvang varieert van 16-32 uur.

De organisatie telt in 2022 24 medewerkers verspreid over zeven locaties en ca. 850 vrijwilligers. 

WelzijnWonenPlus is een stichting zonder winstoogmerk en ‘van algemeen nut’. Dit betekent dat wij de ANBI status hebben. Om ons werk te kunnen doen, ontvangen wij subsidies van o.a. de gemeenten in ons werkgebied Zaanstreek/Waterland en Graft de Rijp en Schermer. Deze subsidies zijn echter niet genoeg om alle kosten te dekken. Daarom zoeken we sponsors en donateurs.

 • Donatie is een gift zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat.
 • Sponsoring is een activiteit waarbij een organisatie optreedt als geldschieter voor een vereniging, evenement of ander initiatief in ruil voor promotie. Het doel van de sponsor is vaak tweeledig: zowel het steunen van een maatschappelijk initiatief als het genereren van publiciteit. De tegenprestatie voor de financiële bijdrage van de sponsor bestaat meestal uit uitingen van zijn logo, soms voorzien van de vermelding van een slogan of website.

Donaties

Donaties aan WelzijnWonenPlus kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst.
Donaties kunnen eenmalig of doorlopend vanaf € 15,00 per jaar. U kunt hiervoor het donatieformulier downloaden downloaden of ophalen bij een servicepunt in uw gemeente.  Mocht u een eenmalige donatie overmaken dan horen wij dat graag van u zodat wij u een bedankje kunnen sturen.

Sponsoring

Zoekt u (als bedrijf) een mooi maatschappelijk project om te sponsoren? Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. U kunt ons zowel met financiën als met diensten sponsoren. En soms zijn wij ook op zoek naar materiaal. Neem hiervoor contact op met Ingrid van Maarschalkerweerd, 06 52315327, ingridvanm@welzijnwonenplus.nl

ANBI

WelzijnWonenPlus is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze ANBI-status houdt in dat WelzijnWonenPlus geen schenkings- en successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Voor u betekent het dat giften aan WelzijnWonenPlus aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Kijk voor meer informatie op belastingdienst

Doelstelling WelzijnWonenPlus

WelzijnWonenPlus wil een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving waarin mensen, ook wanneer zij zich in een kwetsbare positie bevinden, op hun eigen wijze, in een vertrouwde en veilige omgeving, kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. Op basis van deze missie worden activiteiten ontplooid waarbij uitgegaan wordt van de volgende visie op Wonen, Welzijn en Zorg: De meeste ouderen, gehandicapten en chronisch zieken willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. WelzijnWonenPlus helpt met inzet van vrijwilligers, daarbij ondersteund door professionals, door middel van aanvullende praktische diensten en persoonlijke ondersteuning. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen regie, wederkerigheid, participatie en sociale cohesie zijn daarin richtinggevende oriëntaties.

Statutaire naam: Stichting WelzijnWonenPlus, bekend onder de naam WelzijnWonenPlus.

Fiscaal nummer: 8203.00.731.
Adres: Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend

De functie en namen van de leden van de Raad van Toezicht

Dhr. P.C. Verhagen, voorzitter
Mw. P.R.M. Oosting
Dhr. A. Theunissen
Mw. E. Kroese-Vrolijks

WelzijnWonenPlus is een professionele vrijwilligersorganisatie waarbij kwaliteit voorop staat. Zowel onze medewerkers als vrijwilligers willen kwaliteit leveren. Onze medewerkers en vrijwilligers krijgen daarvoor regelmatig trainingen en zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Daarnaast onderzoeken wij regelmatig de kwaliteit door het houden van klanttevredenheidsonderzoeken en via ons klantenpanel.

Niet helemaal tevreden?

Toch kan het voorkomen dat u ergens niet (helemaal) tevreden over bent. Wij zullen alles in het werk stellen om, tot een voor alle partijen, bevredigende oplossing te komen. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zien wij graag dat u contact met ons opneemt.

Klachten nemen wij serieus
WelzijnWonenPlus neemt mensen serieus, óók als ze een klacht hebben. Wij willen graag samen met u naar een oplossing zoeken en van uw klacht leren.

Wie kan een klacht indienen?
Als u gebruik maakt of wilt maken van een dienstverlening van WelzijnWonenPlus kunt u een klacht indienen. Ook als vertegenwoordiger – ouder, verzorger – kunt u een klacht indienen.

Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker
U kunt uw onvrede of klacht het beste meteen met de betreffende consulent WelzijnWonenPlus bij u in de gemeente bespreken: vaak is het mogelijk een klacht op te lossen in een goed gesprek tussen de directbetrokkenen. Is het niet mogelijk de klacht op te lossen in een gesprek tussen u en de betrokken medewerker, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtencoördinator.

Klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator
Als het gesprek met de consulent uw onvrede niet wegneemt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator. Dat kan op twee manieren:

 1. Gebruik het Meldingsformulier
 2. Per post: WelzijnWonenPlus, Kometenstraat 6b, 1443 BA Purmerend – t.a.v. klachtencoördinator

Op uw schriftelijke klacht ontvangt u binnen 1 week na ontvangst door de WelzijnWonenPlus een ontvangstbevestiging.

De klachtencoördinator gaat na wat tot dusver is ondernomen om uw klacht op te lossen. Indien zij mogelijkheden ziet om alsnog tot een oplossing te komen, zal zij proberen die mogelijkheden – uiteraard in overleg met u – te benutten.

Privacyreglement

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient er vastgelegd te worden welke persoonsgegevens er binnen WelzijnWonenPlus worden vastgelegd, waarom deze gegevens worden vastgelegd, op welke wijze deze gegevens worden vastgelegd en op welke wijze deze gegevens opgeslagen en vooral beschermd worden tegen ongewenst / ongeoorloofd gebruik door personen die hier geen  autorisatie toe hebben. Dit staat beschreven in ons Privacyreglement

Geheimhouding

U kunt erop rekenen dat alle informatie die een medewerker van u ontvangt, vertrouwelijk wordt behandeld. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn gehouden aan geheimhouding.

 

LOCATIES
Landsmeer

Landsmeer

Dr. M.L. Kingstraat 2b, 1121 CP Landsmeer T 020 482 26 05 landsmeer@welzijnwonenplus.nl

Oostzaan

Oostzaan

p/a Kerkbuurt 4 1511 BD Oostzaan oostzaan@welzijnwonenplus.nl

Purmerend

Purmerend

Kometenstraat 6b 1443 BA Purmerend T 0299 426 364 purmerend@welzijnwonenplus.nl

Schermer, Graft-De Rijp

Hornplein 8 1636 XE Schermerhorn T 0299 820 139 schermergraftderijp @welzijnwonenplus.nl

Waterland

Waterland

Hermanus Reyntjeslaan 2 1141 HC Monnickendam T 0299 650 480 waterland@welzijnwonenplus.nl

Wormerland

Dienstencentrum Wormerland Faunastraat 68 1531 WH Wormer T 075 641 96 68 wormerland@welzijnwonenplus.nl

Edam-Volendam

Kielstraat 17 1131 XZ Volendam T 0299 323 101 edamvolendam
@welzijnwonenplus.nl

Brug

Hoofdvestiging

Kometenstraat 6b 1443 BA Purmerend T 0299 426 364 purmerend@welzijnwonenplus.nl