Over WelzijnWonenPlus

WelzijnWonenPlus is er om mensen te helpen zodat kwetsbare thuiswonende mensen passende hulp krijgen als zij dat nodig hebben, met de focus op “meedoen” en “iedereen doet ertoe”. Deze ondersteuning komt niet vanuit ons maar uit de directe woonomgeving van mensen die naar elkaar om kijken en er voor elkaar willen zijn. Dat willen wij mogelijk maken. Wij geloven in een samenleving waarin mensen er voor elkaar zijn en elkaar helpen als dat nodig is. Met WelzijnWonenPlus zetten we ons in om dat te realiseren.

Hoe doen we dat?

Dit doen we niet alleen maar samen, met elkaar en, met vele professionele vrijwilligers die dezelfde missie hebben als wij en dat in de praktijk brengen. Het werken met vrijwilligersnetwerken en netwerken van actieve burgers staat centraal voor WelzijnWonenPlus. Zij zijn de basis van onze organisatie en de manier waarop wij mensen kunnen helpen. Dat is wat we doen. “We helpen mensen elkaar te helpen”.

Het bestuur van WelzijnWonenPlus

Dhr. B.J. ten Have voorzitter
Mw. P.R.M. Oosting vice voorzitter
Dhr. P.C. Verhagen penningmeester
Mw. A. Löwenhardt algemeen bestuurslid

Medewerkers Centraal Bureau

info@welzijnwonenplus.nl

Ingrid van Maarschalkerweerd
Directeur
ingridvanm@welzijnwonenplus.nl
T 06 523 153 27

Monique Baris
Directie assistente
moniqueb@welzijnwonenplus.nl
T 06 108 517 46

Sandra de Boer
Controller
sandra@welzijnwonenplus.nl
T 06 133 85 790

Judith Rozing
Medewerker financiële administratie
administratie@welzijnwonenplus.nl
T 06 105 506 26

Ariette Mens
Medewerker financiële administratie
administratie@welzijnwonenplus.nl
T 06 105 506 26

Financiële administratie
administratie@welzijnwonenplus.nl

WelzijnWonenPlus Schermer Graft-De Rijp

schermergraftderijp@welzijnwonenplus.nl

Brenda van Esch-Rosenhart
Consulent WelzijnWonenPlus 
brenda@welzijnwonenplus.nl
T 06 105 732 69

Gerie Hordijk
Consulent WelzijnWonenPlus 
gerie@welzijnwonenplus.nl
T 06 106 018 34

WelzijnWonenPlus Beemster

beemster@welzijnwonenplus.nl

Monique Spliet
Consulent WelzijnWonenPlus 
moniques@welzijnwonenplus.nl
T 06 103 583 13

WelzijnWonenPlus Edam-Volendam

edam-volendam@welzijnwonenplus.nl

Channa de Vries
Consulent WelzijnWonenPlus 
channa@welzijnwonenplus.nl
T 06 105 401 83

WelzijnWonenPlus Landsmeer

landsmeer@welzijnwonenplus.nl

Pam Kaaij
Consulent WelzijnWonenPlus 
pam@welzijnwonenplus.nl
T 06 499 148 13

WelzijnWonenPlus Oostzaan

oostzaan@welzijnwonenplus.nl

Nancy Sijmonsbergen
Consulent WelzijnWonenPlus 
nancy@welzijnwonenplus.nl
T 06 100 196 76

Tine Verdonk
Consulent WelzijnWonenPlus 
tine@welzijnwonenplus.nl
T 06 106 736 97

WelzijnWonenPlus Purmerend

purmerend@welzijnwonenplus.nl

Janny Eggens
Consulent WelzijnWonenPlus 
janny@welzijnwonenplus.nl
T 06 151 469 50

Marianne de Wolf
Consulent (jonge) mantelzorg WelzijnWonenPlus
marianne@welzijnwonenplus.nl
T 06 389 319 80

Monique Spliet
Consulent WelzijnWonenPlus 
moniques@welzijnwonenplus.nl
T 06 103 583 13

Anne Debets
Consulent WelzijnWonenPlus 
anne@welzijnwonenplus.nl
T 06 307 635 42

Floor Hemels
Consulent WelzijnWonenPlus
floor@welzijnwonenplus.nl
T 06 101 709 57

WelzijnWonenPlus Waterland

waterland@welzijnwonenplus.nl

Channa de Vries
Consulent WelzijnWonenPlus 
channa@welzijnwonenplus.nl
T 06 105 401 83

Nancy Sijmonsbergen
Consulent WelzijnWonenPlus 
nancy@welzijnwonenplus.nl
T 06 100 196 76

Tine Verdonk
Consulent WelzijnWonenPlus 
tine@welzijnwonenplus.nl
T 06 106 736 97

WelzijnWonenPlus Wormerland

wormerland@welzijnwonenplus.nl

Esmeralda Deuzeman
Consulent WelzijnWonenPlus 
esmeralda@welzijnwonenplus.nl
T 06 109 866 98

Nicolette van Houten
Consulent WelzijnWonenPlus 
nicolette@welzijnwonenplus.nl
T 06 107 527 67

Inge Mieremet
Consulent mantelzorg WelzijnWonenPlus 
inge@welzijnwonenplus.nl
T 06 149 854 78

Astrid Mannes
Consulent (jonge) mantelzorg WelzijnWonenPlus 
astrid@welzijnwonenplus.nl
T 06 829 228 65

Ruud Zijp
Coördinator/planner Wijkbus WelzijnWonenPlus 
ruud@welzijnwonenplus.nl
T 06 382 583 24

Jaarverslag 2020 WelzijnWonenPlus 

Jaarverslag 2019 RSWP

Jaarverslag RSWP 2018

Jaarverslag RSWP 2017

De oude jaarverslagen zijn op dit moment niet digitaal beschikbaar. Stuur een email aan info@welzijnwonenplus.nl om een of meerdere jaarverslagen als PDF te ontvangen.

WelzijnWonenPlus heeft acht servicepunten in Noord-Holland. Op het servicepunt werken consulenten, die de vrijwilligers coördineren, signalen vertalen naar nieuwe projecten en zorgen voor afstemming tussen zorg en welzijn.

WelzijnWonenPlus biedt mantelzorgondersteuning in de Beemster, Edam-Volendam, Purmerend en Waterland en Wormerland. De consulenten mantelzorg werken vanuit een servicepunt binnen de gemeenten die met WelzijnWonenPlus een overeenkomst over mantelzorgondersteuning hebben afgesloten. De gehele organisatie wordt aangestuurd door een algemeen directeur. Alle betaalde medewerkers van de WelzijnWonenPlus werken veelal deeltijd. Hun taakomvang varieert van 4 uur tot 24 uur.

De organisatie telde in 2020 21 medewerkers verspreid over acht locaties en het centraal bureau. Samen met 769 vrijwilligers zijn er in 2020 ruim 107.000 WonenPlus-diensten uitgevoerd.

WelzijnWonenPlus is een stichting zonder winstoogmerk en ‘van algemeen nut’. Dit betekent dat wij de ANBI status hebben. Om ons werk te kunnen doen, ontvangen wij subsidies van o.a. de gemeenten in ons werkgebied Zaanstreek/Waterland en Graft de Rijp en Schermer. Deze subsidies zijn echter niet genoeg om alle kosten te dekken. Daarom zoeken we sponsors en donateurs.

  • Donatie is een gift zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat.
  • Sponsoring is een activiteit waarbij een organisatie optreedt als geldschieter voor een vereniging, evenement of ander initiatief in ruil voor promotie. Het doel van de sponsor is vaak tweeledig: zowel het steunen van een maatschappelijk initiatief als het genereren van publiciteit. De tegenprestatie voor de financiële bijdrage van de sponsor bestaat meestal uit uitingen van zijn logo, soms voorzien van de vermelding van een slogan of website.

Donaties

Donaties aan WelzijnWonenPlus kunnen fiscaal aftrekbaar zijn. Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst.
Donaties kunnen eenmalig of doorlopend vanaf € 15,00 per jaar. U kunt hiervoor het donatieformulier downloaden downloaden of ophalen bij een servicepunt in uw gemeente.  Mocht u een eenmalige donatie overmaken dan horen wij dat graag van u zodat wij u een bedankje kunnen sturen.

Sponsoring

Zoekt u (als bedrijf) een mooi maatschappelijk project om te sponsoren? Graag bespreken wij met u de mogelijkheden. U kunt ons zowel met financiën als met diensten sponsoren. En soms zijn wij ook op zoek naar materiaal. Neem hiervoor contact op met Ingrid van Maarschalkerweerd, 06 52315327, ingridvanm@welzijnwonenplus.nl

ANBI

WelzijnWonenPlus is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze ANBI-status houdt in dat WelzijnWonenPlus geen schenkings- en successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Voor u betekent het dat giften aan de RSWP aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Kijk voor meer informatie op belastingdienst

Doelstelling WelzijnWonenPlus

WelzijnWonenPlus wil een bijdrage leveren aan een leefbare samenleving waarin mensen, ook wanneer zij zich in een kwetsbare positie bevinden, op hun eigen wijze, in een vertrouwde en veilige omgeving, kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. Op basis van deze missie worden activiteiten ontplooid waarbij uitgegaan wordt van de volgende visie op Wonen, Welzijn en Zorg: De meeste ouderen, gehandicapten en chronisch zieken willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. WelzijnWonenPlus helpt met inzet van vrijwilligers, daarbij ondersteund door professionals, door middel van aanvullende praktische diensten en persoonlijke ondersteuning. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen regie, wederkerigheid, participatie en sociale cohesie zijn daarin richtinggevende oriëntaties.

Statutaire naam: Regionale Stichting WonenPlus, bekend onder de naam WelzijnWonenPlus en WonenPlus.
Fiscaal nummer: 8203.00.731.
Adres: Kometenstraat 6B, 1443 BA Purmerend

De functie en namen van de bestuurders:

Dhr. B.J. ten Have voorzitter
Mw. P.R.M. Oosting vice voorzitter
Dhr. P.C. Verhagen penningmeester
Mw. A. Löwenhardt algemeen bestuurslid

WelzijnWonenPlus is een professionele vrijwilligersorganisatie waarbij kwaliteit voorop staat. Zowel onze medewerkers als vrijwilligers willen kwaliteit leveren. Onze medewerkers en vrijwilligers krijgen daarvoor regelmatig trainingen en zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Daarnaast onderzoeken wij regelmatig de kwaliteit door het houden van klanttevredenheidsonderzoeken en via ons klantenpanel.

Niet helemaal tevreden?

Toch kan het voorkomen dat u ergens niet (helemaal) tevreden over bent. Wij zullen alles in het werk stellen om, tot een voor alle partijen, bevredigende oplossing te komen. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt, zien wij graag dat u contact met ons opneemt.

Klachten nemen wij serieus
WelzijnWonenPlus neemt mensen serieus, óók als ze een klacht hebben. Wij willen graag samen met u naar een oplossing zoeken en van uw klacht leren.

Wie kan een klacht indienen?
Als u gebruik maakt of wilt maken van een dienstverlening van WelzijnWonenPlus kunt u een klacht indienen. Ook als vertegenwoordiger – ouder, verzorger – kunt u een klacht indienen.

Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker
U kunt uw onvrede of klacht het beste meteen met de betreffende consulent WelzijnWonenPlus bij u in de gemeente bespreken: vaak is het mogelijk een klacht op te lossen in een goed gesprek tussen de directbetrokkenen. Is het niet mogelijk de klacht op te lossen in een gesprek tussen u en de betrokken medewerker, dan kunt u de klacht voorleggen aan de klachtencoördinator.

Klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator
Als het gesprek met de consulent uw onvrede niet wegneemt, kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator. Dat kan op twee manieren:

  1. Gebruik bij voorkeur het meldingsformulier onderaan de pagina of download het Meldingsformulier
  2. Per post: WelzijnWonenPlus, Kometenstraat 6b, 1443 BA Purmerend – t.a.v. klachtencoördinator

Op uw schriftelijke klacht ontvangt u binnen 1 week na ontvangst door de WelzijnWonenPlus een ontvangstbevestiging.

De klachtencoördinator gaat na wat tot dusver is ondernomen om uw klacht op te lossen. Indien zij mogelijkheden ziet om alsnog tot een oplossing te komen, zal zij proberen die mogelijkheden – uiteraard in overleg met u – te benutten.

Privacyreglement

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient er vastgelegd te worden welke persoonsgegevens er binnen WelzijnWonenPlus worden vastgelegd, waarom deze gegevens worden vastgelegd, op welke wijze deze gegevens worden vastgelegd en op welke wijze deze gegevens opgeslagen en vooral beschermd worden tegen ongewenst / ongeoorloofd gebruik door personen die hier geen  autorisatie toe hebben. Dit staat beschreven in ons Privacyreglement

Geheimhouding

U kunt erop rekenen dat alle informatie die een medewerker van u ontvangt, vertrouwelijk wordt behandeld. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn gehouden aan geheimhouding.

Klantenpanel

Vindt u het leuk om mee te praten over WelzijnWonenPlus? Wat gaat er goed, wat kan er beter?  Uw mening te geven over nieuwe projecten? Meld u dan aan voor het klantenpanel van WelzijnWonenPlus. Wij horen graag van u als mantelzorger, vrijwilliger, abonnee of inwoner uw mening.

Het klantenpanel komt 4x per jaar bijeen. We willen graag een zo goed mogelijke afspiegeling van onze klanten in de gemeenten waar wij werkzaam zijn.

Neem contact op met het centraal bureau, info@welzijnwonenplus.nl

LOCATIES

Schermer, Graft-De Rijp

Hornplein 8 1636 XE Schermerhorn T 0299 820 139 schermergraftderijp
@welzijnwonenplus.nl

Beemster

Beemster

Kometenstraat 6b 1443 BA Purmerend T 0299 426 364 beemster@welzijnwonenplus.nl

Edam-Volendam

Edam-Volendam

Kielstraat 17 1131 XZ Volendam T 0299 323 101 edamvolendam
@welzijnwonenplus.nl

Landsmeer

Landsmeer

Dr. M.L. Kingstraat 2b, 1121 CP Landsmeer T 020 482 26 05 landsmeer@welzijnwonenplus.nl

Oostzaan

Oostzaan

p/a Kerkbuurt 4 1511 BD Oostzaan oostzaan@welzijnwonenplus.nl

Purmerend

Purmerend

Kometenstraat 6b 1443 BA Purmerend T 0299 426 364 purmerend@welzijnwonenplus.nl

Waterland

Waterland

Hermanus Reyntjeslaan 2 1141 HC Monnickendam T 0299 650 480 alkmaar@welzijnwonenplus.nl

Wormerland

Dienstencentrum Wormerland Faunastraat 68 1531 WH Wormer T 075 641 96 68 wormerland@welzijnwonenplus.nl