WelzijnWonenPlus - Diensten - Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger verleent u langdurig onbetaald zorg aan een familielid of naaste met een ziekte of handicap. WelzijnWonenPlus wil met mantelzorgondersteuning er aan bijdragen dat u de zorg kunt volhouden, de regie over de eigen situatie behoudt of terugkrijgt en voorkomen dat u als mantelzorger overbelast raakt. Door individuele gesprekken, inzet respijtvrijwilligers, bijeenkomsten, mantelzorgcafé en informatie en advies ondersteunt WelzijnWonenPlus u hierbij.

Informatie

Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning of aanmelden als vrijwilliger kunt u contact opnemen met het WelzijnWonenPlus servicepunt in uw gemeente.

WelzijnWonenPlus - Diensten - EHBT