Mantelzorg

Mantelzorgondersteuning

U bent mantelzorger als u zorgt voor iemand in uw omgeving die hulpbehoevend is of een langdurige ziekte of beperking heeft. U doet dat vrijwillig, omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren. Het is belangrijk als u zorgt voor een ander, om ook goed voor uzelf te zorgen om overbelasting te voorkomen. Trek daarom tijdig aan de bel bij WelzijnWonenPlus.

Mantelzorgregistratie In de gemeenten 

Voor de gemeenten Wormerland, Oostzaan en Waterland verzorgt WelzijnWonenPlus ook de registratie voor het mantelzorgcompliment. 

Op de vestigingen van WelzijnWonenPlus in Purmerend, Oostzaan, Wormerland en Waterland hebben de gemeenten meerdere activiteiten ondergebracht, waaronder respijthulp en mantelzorgcafés. 

Mantelzorgondersteuning WelzijnWonenPlus

 • Biedt een luisterend oor, geeft individuele ondersteuning en onafhankelijk advies
 • Geeft informatie en advies over (respijt)zorg en hulp in uw omgeving
 • Organiseert bijeenkomsten (bijvoorbeeld het mantelzorgcafé)
 • Regelt lotgenotencontact
 • Zorgt voor respijthulp – hulp van een vrijwilliger zodat de mantelzorger in de thuissituatie, incidenteel of structureel, even op adem kan komen
 • Indien gewenst helpen bij aanvraag ondersteuning mantelzorgwaardering
 • Speciale activiteiten voor jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tussen de 4 en 24 jaar die opgroeien met een naaste die een ziekte, beperking, psychische aandoening of verslaving heeft. Deze jonge mantelzorgers hebben thuis vaak extra (zorg)taken, daarnaast maken ze zich ook zorgen of missen ze de nodige zorg en aandacht voor zichzelf. Een zorgsituatie heeft meer impact dan je denkt.

Dit kunnen wij voor hen betekenen:

 • Wij organiseren leuke en laagdrempelige activiteiten, zie hier onze activiteitenkalender
 • Wij brengen jonge mantelzorgers met elkaar in contact
 • Wij bieden een luisterend oor en denken mee
 • Indien nodig gaan we op zoek naar manieren om zorg en verantwoordelijkheid anders te verdelen
 • Wij bieden praktische ondersteuning

Voor professionals
De mantelzorgconsulenten geven graag presentaties over het thema jonge mantelzorg aan scholen, netwerkpartners en andere organisaties. 

Wij hebben een speciale instagram voor jonge mantelzorgers @datdoejetochgewoon

Activiteitenkalender tweede halfjaar 2024 voor jonge mantelzorgers.

Graag opgeven bij Floor Hemels via Whatsapp: 06 389 319 80,
email floor@welzijnwonenplus.nl of telefonisch via 0299 426 364. 

 • 10 september (onder voorbehoud) Egelpad (4-11 jaar) 15.30 - 17.45 uur
 • 28 september Efteling!!! (12-24 jaar)
 • 16 oktober Dag van de Mantelzorg schilderen, De Omslag in Wormer, (6-13 jaar) 15.00-17.00 uur
 • 6 november Dag van de Mantelzorg jumpen bij Jump Skillz Purmerend (4-12 jaar) 16.00 - 17.45 uur
 • 6 november Dag van de Mantelzorg gamen bij H2O Purmerend (13-24 jaar) 19.00-21.00 uur
 • 6 november Dag van de Mantelzorg, boulderen bij BAZ Bouldergym Zaandam en een hapje eten (10-24 jaar) 16.30-18.00 uur
 • 13 november Dag van de Mantelzorg jumpen bij Street Jump Wormerveer (6-13 jaar) 15.30-17.30 uur
 • 10 december Goochelaar (4-10 jaar) 15.30-16.45 uur
 • 10 december Pubquiz en samen pannenkoeken eten (11-13 jaar) 17.15-19.00 uur
 • 12 december Mocktails en bingo (14-24 jaar) 19.00-20.30 uur
 • 14 januari Sportactiviteit (4-12 jaar) 15.30-16.45 uur
 • 14 januari Sportactiviteit (12-24 jaar) 19.00-20.30 uur

Consultenten Jonge Mantelzorg WelzijnWonenPlus

Astrid
Mannes

Consulent

JMZ

Wormerland

T 06 829 22 865

Floor
Hemels

Consulent

JMZ

Purmerend

T 06 101 70 957

Linda
Kuipers

Consultent

JMZ

Oostzaan

T 06 105 50 626

Meest gestelde vragen

U bent mantelzorger als u zorgt voor iemand in uw omgeving die hulpbehoevend is of een langdurige ziekte of beperking heeft. U doet dat vrijwillig, omdat u een sociale relatie met die persoon heeft. Zoals met een familielid, vriend of buren. Het is belangrijk als u zorgt voor een ander, om ook goed voor uzelf te zorgen om overbelasting te voorkomen. Trek daarom tijdig aan de bel bij WelzijnWonenPlus.

Mantelzorgondersteuning WelzijnWonenPlus
 • Biedt een luisterend oor, geeft individuele ondersteuning en onafhankelijk advies
 • Geeft informatie en advies over (respijt)zorg en hulp in uw omgeving
 • Organiseert bijeenkomsten (bijvoorbeeld het mantelzorgcafé)
 • Regelt lotgenotencontact
 • Zorgt voor respijthulp – hulp van een vrijwilliger zodat de mantelzorger in de thuissituatie, incidenteel of structureel, even op adem kan komen
 • Indien gewenst helpen bij aanvraag ondersteuning mantelzorgwaardering
 • Speciale activiteiten voor jonge mantelzorgers


Meer informatie op www.mantelzorg.nl

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tussen de 4 en 24 jaar die opgroeien met een naaste die een ziekte, beperking, psychische aandoening of verslaving heeft. Deze jonge mantelzorgers hebben thuis vaak extra (zorg)taken, daarnaast maken ze zich ook zorgen of missen ze de nodige zorg en aandacht voor zichzelf.

Jonge mantelzorger? Je bent echt niet de enige!

Wist je dat 1 op de 4 jongeren in Nederland jonge mantelzorger is? Zorgen voor een ander is natuurlijk hartstikke mooi en je leert er veel van, maar soms kan het ook teveel worden, bijvoorbeeld als je niet toekomt aan leuke dingen doen, afspreken met vrienden of spelen. Of voel je je weleens schuldig als je iets leuks wil doen voor jezelf? Misschien heb je het gevoel dat anderen niet goed begrijpen hoe de situatie voor je is. Wordt het je wel eens te veel?

Dit kunnen wij voor je doen
 • Wij kunnen je in contact brengen met andere jonge mantelzorgers
 • Met jou op zoek gaan naar manieren om de zorg en de verantwoordelijkheid anders te verdelen
 • Een luisterend oor zijn en meedenken
 • Workshops en gastlessen geven op school
 • Informatieve bijeenkomsten organiseren
 • Leuke activiteiten organiseren
 • Hulp bij aanvraag van de mantelzorgwaardering

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden om steun en advies te krijgen rondom mantelzorg zoals uit uw omgeving, gemeente en diverse organisaties. Bekijk onderstaande mogelijkheden.

Mantelzorg cafés en lotgenotencontact

In de gemeenten waar wij de mantelzorgondersteuning verzorgen vanuit de gemeente organiseren wij regelmatig Mantelzorgcafés en lotgenotencontact. Kijk op de locatiepagina van Wormerland en Waterland naar onze activiteiten.

Vraag om hulp

Hulp komt meestal niet vanzelf op u af. Vaak willen mensen u best helpen, maar weten ze niet dat u hulp nodig heeft. U zult het ze moeten vragen. Denk daarbij niet alleen aan uw naaste familie, maar ook aan andere mensen in uw omgeving.

Inzet van een vrijwilliger inroepen

U kunt hulp van een vrijwilliger aanvragen. Zo vergroot u het sociale netwerk van degene voor wie u zorgt. Bovendien kunt u even vrijaf nemen als deze vrijwilliger iets met uw naaste onderneemt. Neem contact op met het servicepunt van WelzijnWonenPlus in uw gemeente.

Apps en websites voor het organiseren van de zorg

Als u met verschillende mensen in uw omgeving voor iemand zorgt, dan vraagt dat nogal wat afstemming. Een digitaal zorgdagboek of app kan uitkomst bieden. Hiermee kunt u via een beveiligde website afspraken plannen, belangrijke data in de agenda plaatsen en ervaringen en nieuwtjes uitwisselen. Voorbeelden hiervan zijn www.carenzorgt.nl enwww.getfello.com.

Tips

Veel mantelzorgers hebben specifieke deskundigheid gekregen op het gebied van zorg, regels rondom het regelen van zorg of gewoon goede tips. Heeft u tips? Geef ze aan ons door.

Soms heeft u als mantelzorger hulp of tijd voor uzelf nodig. Dat kan dan alleen als u de zorg op een vertrouwde en veilige manier kunt overdragen. Denk dan eens aan een vrijwilliger (respijtzorg), dagbesteding, thuiszorg of een huishoudelijke hulp.

Vrijwillige respijtzorg

Wanneer u regelmatig de zorg wilt overdragen omdat u zelf ergens naar toe wilt. Zoals een naar een club, vereniging of winkelen, dan kunt u denken aan een vrijwilliger (respijtzorg) die uw naaste gezelschap kan houden als u weg bent. Een vrijwilliger doet niet de persoonlijke verzorging, maar gezelschap houden, wandeling maken of een spelletje doen is zeker mogelijk. Vrijwilligers krijgen een training en begeleiding vanuit WelzijnWonenPlus en er wordt altijd gekeken of er een klik is tussen u, uw naaste en de vrijwilliger. Een aanvraag voor vrijwillige respijtzorg doet u bij het servicepunt mantelzorg in uw gemeente.

Verpleging en verzorging 

Ook al zou u het liefst de verzorging zelf op u nemen, het kan soms beter zijn hier een verpleegkundige of verzorgende voor in te schakelen. Zij of hij kan u helpen met de zorg, misschien wat van u overnemen of het helemaal gaan doen. U kunt dit met de huisarts bespreken of contact opnemen met de wijkverpleging in uw gemeente.

Dagbesteding 

Wanneer het voor uw naaste en uzelf beter zou zijn als hij of zij een of meerdere dagen de deur uit is naar een dagbesteding. Er zijn verschillende mogelijkheden voor dagbesteding voor de zorgvrager. Dit is afhankelijk van de zorgvrager en zijn of haar ziektebeeld. Voordelen van dagbesteding zijn dat de mantelzorger wordt ontlast en aan de zorgvrager structuur wordt geboden.

Voor dagbesteding heeft u een indicatie van de gemeente nodig. Daarbij is de keuze zorg in natura of een PGB. Dit is afhankelijk van de vorm van dagbesteding die u wenst.

In de regio Zaanstreek/Waterland bieden onder andere de volgende organisaties dagbesteding aan:

Heeft u ondersteuning nodig om uw zorgtaken goed te kunnen vervullen en volhouden? In veel gemeenten kunt u doorvoor terecht bij het WMO-loket of bij een Centrum voor Jeugd en Gezin als het gaat om de zorg voor kinderen.

Kenmerkend aan de WMO is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie is van degene die hulp vraagt. Daarvoor gaat de gemeente met hem/haar en met u als mantelzorger in gesprek. In dit zogenoemde keukentafelgesprek komt aan de orde wat uw naaste zelf nog kan doen, wat u of andere mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan beslist de gemeente óf en zo ja, welke hulp zij toekent.

Meer informatie

Voor meer informatie en ondersteuning kunt u contact opnemen met het servicepunt WelzijnWonenPlus in uw gemeente.

De mantelzorgwaardering is een waardering vanuit de gemeente voor (jonge) mantelzorgers. Gemeenten krijgen hiervoor budget, dat zij naar eigen inzicht mogen inzetten in de vorm van een cadeau, geld of een evenement. U komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment wanneer u méér dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een naaste zorgt en dit niet voortkomt uit een beroepsmatige relatie of als vrijwilliger.    

Voor gemeente Oostzaan, Waterland en Wormerland voert WelzijnWonenPlus de registratie uit van de mantelzorgwaardering. Mantelzorgers vullen hiervoor een registratieformulier in. Mantelzorgers in Purmerend kunnen de mantelzorgwaardering aanvragen via de website van de gemeente Purmerend.

Gemeente Oostzaan
U kunt een aanvraag indienen door het registratieformulier Mantelzorgondersteuning in te vullen. 

Gemeente Purmerend
Meer informatie op https://purmerend.nl/actueel/meer-nieuws/vraag-het-mantelzorgcompliment-2024-aan

Gemeente Waterland
U kunt een aanvraag indienen door het registratieformulier Mantelzorgondersteuning in te vullen. 

Gemeente Wormerland 
U kunt een aanvraag indienen door het registratieformulier Mantelzorgondersteuning in te vullen. 

Bent u mantelzorger en heeft u een vraag, wilt u een advies of een gesprek? Dan kunt contact opnemen met de consulenten van WelzijnWonenPlus in uw gemeente.

Vrijwilliger formulier

  Bel me terug

   Ga naar de inhoud