Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren (≤ 25 jaar) die opgroeien in een gezin waar iemand zorg nodig heeft door bijvoorbeeld een beperking, chronische ziekte, psychische kwetsbaarheid, verslaving en/of andere ondersteuningsbehoeften.  Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur.

Zij helpen bijvoorbeeld mee in de fysieke zorg, met het regelen van de zorg (mentor-, bewindvoerder- en curatortaken) en hebben extra taken in het huishouden. In vergelijking tot leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie in hun directe omgeving, maken jonge mantelzorgers zich vaker meer zorgen (bijv. over de zorgbehoevende, de zorgsituatie, de gevolgen voor de toekomst) en missen ze mogelijk de nodige zorg en/of aandacht voor zichzelf.

Onderzoek

Uit onderzoek is bekend dat mensen die op jonge leeftijd een langere tijd te maken hebben met mantelzorg, lopen meer risico’s op:

  • Opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en weinig tijd voor de eigen ontwikkeling;
  • Lichamelijke en emotionele klachten, zoals stress en vermoeidheid;
  • Meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren.

 

#NietTeMissen #AlsHetKwartjeValt #JMZ #JongeMantelzorg #jongemantelzorgers #mantelzorg #DeelJeZorg #ZieJeMij#DagVanDeMantelzorg

 
 

Activiteitenkalender tweede halfjaar 2023 voor jonge mantelzorgers.

Graag opgeven bij Floor Hemels via Whatsapp: 06 389 319 80, email: floor@welzijnwonenplus.nl of telefonisch via 0299 426 364. 

 
DatumActiviteit
Maandag 18 september

Sportclinic

(4-12 jaar)

Dinsdag 26 september

Sportclinic

(13-24 jaar)

Dinsdag 17 oktober

Samen iets lekkers bakken

(4-12 jaar)

Triton

Vrijdag 10 november

Dag van de mantelzorg!

Verassing!!!

(4-24 jaar)

Dinsdag 12 december

Mocktails maken

(13-24 jaar)

Maandag 15 januari

Porselein versieren

(4-12 jaar)

Donderdag 25 januari

Workshop

(13-24 jaar)

 

"In je eentje red je het niet, de gesprekken zijn nodig"
Richard Swift
Abonnee
"Het helpt je echt begrijpen voor wie we hier werken."
Miriam Richsen
Abonnee
"Ik werkte niet, ik had geen vrienden, ik wou niks"
Donna Blackwood
Vrijwilliger