WelzijnWonenPlus - Diensten - EHBT

Eerste Hulp Bij Thuiskomst (EHBT)

Als u na een ziekenhuisopname of revalidatie weer naar huis mag, is het fijn dat iemand bij u thuis de eerste opvang verzorgt. Wanneer u alleen woont en geen familie, vrienden of buren heeft die dit voor u kunnen doen, dan helpen wij u hier graag mee. Wij hebben hiervoor een groep enthousiaste, getrainde vrijwilligers die voor u klaar staan.

Hoe werkt Eerste Hulp Bij Thuiskomst?

Zodra bekend is wanneer u weer naar huis gaat, belt u naar het servicepunt van WelzijnWonenPlus. Op de dag van uw vertrek haalt één van onze vrijwilligers u op en begeleidt u naar huis. Zo nodig zorgen wij voor
passend vervoer. Bij thuiskomst zet de vrijwilliger een kopje koffie/thee en kijkt samen met u wat er verder nodig is zoals planten water geven, boodschappen doen, de vuilniscontainer buiten zetten, buren waarschuwen, etc. De vrijwilliger kan u ook helpen bij de inzet van hulp uit uw eigen netwerk.

Onze vrijwilligers doen geen verpleegkundige en verzorgende handelingen en geen schoonmaakwerk

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het servicepunt van WelzijnWonenPlus in uw gemeente.