Woningaanpassingen

Woningaanpassingen kunnen ervoor zorgen dat u langer in uw eigen huis kunt blijven wonen. Als u een woningaanpassing niet zelf kunt regelen, dan kunt u een melding van uw hulpvraag doen bij het Sociaal Team

Wanneer de gemeente een woningaanpassing voor u regelt of vergoedt, dan heet dit ook wel een ‘woonvoorziening’. Woonvoorzieningen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gesprek met het Sociaal Team

Doet u een melding bij de gemeente voor ondersteuning uit de Wmo, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Dit wordt ook wel het gesprek met het Sociaal Team genoemd.
Tijdens het gesprek bespreekt u samen met de consulent uw situatie. de consulent gaat na wat er mogelijk is en bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor een aanpassing aan uw woning. U krijgt uiteindelijk te horen of uw verzoek is goedgekeurd.
Om u goed voor te bereiden op dit gesprek, kunt u de tips lezen.

Vergoeding woningaanpassingen

Besluit de gemeente dat u in aanmerking komt voor een woningaanpassing dan zijn er twee mogelijkheden: zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura regelt de gemeente de aanpassing voor u. Sommige woonvoorzieningen (bijvoorbeeld de traplift) krijgt u in bruikleen.
Bij persoonsgebonden budget krijgt u een maximumbedrag dat u kunt besteden bij de aanschaf van woningaanpassingen.
Voor aanpassingen in uw vakantiewoning of caravan krijgt u geen vergoeding vanuit de Wmo.

Algemeen verkrijgbare aanpassing niet vergoed

Aanpassingen die u ook tegen een redelijke prijs bij een bouwmarkt kunt kopen, worden vaak niet vergoed door de gemeente. Denk aan wandbeugels, een verhoogd toilet of een hendelmengkraan. Vraag bij uw gemeente na welke aanpassingen vergoed worden.


Eigen bijdrage

Voor woningaanpassingen moet u een eigen bijdrage betalen. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Is de aanpassing voor een kind onder de 18, dan kan de gemeente een eigen bijdrage vragen aan de ouders.
Voor mensen met een indicatie voor Wlz-zorg geldt geen eigen bijdrage voor woningaanpassingen.


Techniek in huis via zorgverzekeraar of Wmo

Wilt u uw huis aanpassen met technische hulpmiddelen? Bijvoorbeeld een systeem om op afstand de deur te openen of het licht aan te doen, of een alarmknop? Bekijk dan eerst of u dit via de zorgverzekering kunt regelen. De zorgverzekering vergoedt dit soort oplossingen als er een medische reden voor is. Lees er meer over in het artikel over uw huis automatiseren.
De gemeente kan dit soort oplossingen in uitzonderlijke gevallen vergoeden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Verhuizen

Zijn woningaanpassingen niet mogelijk of te duur, dan kunt u overwegen om te verhuizen naar een woning die al aangepast is. De gemeente wijst u misschien ook op deze mogelijkheid, als verhuizen een goedkopere oplossing is dan het aanpassen van uw huis.

Verhuiskostenvergoeding

Moet u vanwege een beperking naar een aangepaste woning verhuizen? Dan kunt u misschien een verhuiskostenvergoeding krijgen van de gemeente.
Hiervoor gelden wel voorwaarden. U kunt met de gemeente bespreken of u in aanmerking komt voor een verhuiskostenvergoeding. Het beste kunt u ruim voor de verhuizing contact opnemen met het Sociaal Team.

Woningaanpassingen in een huurhuis

Woont u in een huurhuis? Dan kunt u ook woningaanpassingen aanvragen bij de gemeente. Het is wel verstandig uw verhuurder hierover te informeren. Beslist de gemeente dat u een aanpassing krijgt, dan heeft u echter geen toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder mag wel meepraten.
U kunt de aanpassing zelf uitvoeren, of dit door de gemeente laten doen. U hoeft de aanpassing niet te verwijderen als u verhuist.

Extra huurtoeslag bij aangepast huis

Woont u in een aangepast huurhuis, dan mag de verhuurder daarvoor extra huur rekenen. Als u in een aangepast huis woont, kunt u meer huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Tip: vraag aanpassing op tijd aan
Doe op tijd een melding bij de gemeente, als u denkt dat u een woningaanpassing nodig heeft. Er gaat tijd overheen voordat u weet of u de aanpassing daadwerkelijk krijgt.

Als u een aanpassing alvast zelf koopt of laat aanbrengen, krijgt u achteraf geen vergoeding van de gemeente.

Vrijwilliger formulier

    Bel me terug

      Ga naar de inhoud