WelzijnWonenPlus zoekt bestuursleden

WelzijnWonenPlus is een regionale welzijnsorganisatie in Zaanstreek Waterland met lokale binding in acht gemeenten. Samen met vele vrijwilligers zorgen wij ervoor dat kwetsbare mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Het bestuur van WelzijnWonenPlus zoekt twee nieuwe bestuursleden, waarvan één bestuurslid op termijn voorzitter zal worden.

Het bestuur is de werkgever van de directeur, ondersteunt deze als sparringpartner bij strategische beslissingen die genomen moeten worden en houdt toezicht op de naleving van de in het directiestatuut beschreven taken. Overwogen wordt de huidige bestuursvorm voor WelzijnWonenPlus op termijn te wijzigen in een organisatie met een bestuurder en een Raad van Toezicht. 

Wij zoeken twee leden die:

  • Affiniteit hebben met het Sociaal Domein in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder.
  • Een brede maatschappelijke binding hebben met de regio Zaanstreek Waterland en een functioneel netwerk.
  • Voldoende financieel inzicht hebben om begrotingen en jaarrekeningen te kunnen lezen en daarover vragen te stellen en feedback te geven.
  • Voldoende kennis hebben van organisatorische aspecten van de bedrijfsvoering; bij voorkeur juridische kennis meebrengen en
  • Waarvan één lid op termijn de rol van voorzitter op zich neemt. 

Gezien de samenstelling van het bestuur worden kandidaten met een migrantenachtergrond nadrukkelijk verzocht te solliciteren.

Het bestuur van WelzijnWonenPlus vergadert ongeveer vijf keer per jaar. De vergaderingen hebben een informeel karakter. Het betreft een onbetaalde functie, onkosten worden vergoed. De leden stellen zich actief op om voeling te houden met de werkpraktijk van WelzijnWonenPlus.

Heeft u interesse?

Dan kunt u een brief en cv sturen aan Ingrid van Maarschalkerweerd, directeur WelzijnWonenPlus, ingridvanm@welzijnwonenplus.nl.
Voor meer informatie kunt u bellen met Ingrid van Maarschalkerweerd, 06 523 153 27.

Sluitingsdatum is 07-02-2021.