098-RSWP-Kijklens

Vrijwilligers zijn goud waard

Vrijwilligerswerk is onmisbaar in een samenleving waar we elkaar helpen. Vrijwilligerswerk brengt mensen met uiteenlopende talenten bij elkaar. Als vrijwilliger bepaal je zelf hoe groot je inzet is. Je geeft aan waar, wanneer, hoe lang en waarvoor je wilt worden ingeschakeld. Dat kan variëren van een uur per maand tot een paar dagen per week. En je kunt ook nog kiezen voor vaste of wisselende tijden. Kortom meld je aan! 

Neem contact op

Neem telefonisch contact opnemen met het servicepunt in uw woonplaats. Kijk op de locatiepagina voor het telefoonnummer en de openingstijden.

E-mail
info@welzijnwonenplus.nl

Of vul onderstaand contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.

Stuur een bericht

Tips en regelingen voor vrijwilligers

Als je een WW uitkering hebt, dan kan je vrijwilligerswerk doen bij een organisatie met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) of bij een organisatie die voldoet aan de regels voor een Steun- of Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) .

Vrijwilligersvergoeding en een bijstandsuitkering
Ook als je een bijstandsuitkering ontvangt, dan kun je voor vrijwilligerswerk een (onkosten)vergoeding krijgen. Het kan een vergoeding zijn van de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten of een vast bedrag, dat niet hoger is dan
 € 190,– per maand en maximaal € 1.900,– per jaar.

Vaste vergoeding. 
Organisaties kunnen een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten.

Hiervoor gelden regels: de onkostenvergoeding per uur mag niet meer dan € 5,00 bedragen (€ 2,75 voor jongeren tot 21 jaar), met een maximum van € 190,– per maand en € 1.900,– per jaar. Wie daaronder blijft, hoeft de vergoeding niet op te geven. Een vergoeding van meer dan € 190,– per maand en € 1.900,– per jaar wordt door de Belastingdienst niet meer gezien als een vrijwilligersvergoeding maar als inkomsten. Het bedrag wordt dan opgeteld bij het inkomen en daar moet belasting over betaald worden.

Let op: Voor jongeren in de bijstand onder de 27 jaar, geldt een andere regeling. Elke andere betaling dan de daadwerkelijk gemaakte kosten wordt gekort op de uitkering van deze groep jongeren onder de 27 jaar.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst.

Organisaties kunnen op twee manieren onkosten vergoeden aan vrijwilligers (maar zijn dit niet verplicht).

Vergoeding werkelijk gemaakte kosten. Denk aan telefoon- of reiskosten. Bewaar alle bonnetjes goed en lever die in als je je gemaakte kosten declareert. Deze onkostenvergoeding hoef je niet op te geven bij de Belastingdienst.

Vaste vergoeding. Organisaties kunnen een vast bedrag als vergoeding geven, los van werkelijk gemaakte kosten.

Hiervoor gelden regels: de onkostenvergoeding per uur mag niet meer dan € 5,00 bedragen (€ 2,75 voor jongeren tot 21 jaar), met een maximum van € 190,– per maand en € 1.900,– per jaar. Wie daaronder blijft, hoeft de vergoeding niet op te geven. Een vergoeding van meer dan € 190,– per maand en € 1.900,– per jaar wordt door de Belastingdienst niet meer gezien als een vrijwilligersvergoeding maar als inkomsten. Het bedrag wordt dan opgeteld bij het inkomen en daar moet belasting over betaald worden.

De gemeente heeft (soms) voor vrijwilligers een collectieve verzekering afgesloten. Wie vrijwilligerswerk doet, is tijdens de uitvoering daarvan verzekerd voor eventuele schade die dan ontstaat tijdens het vrijwilligerswerk.

WelzijnWonenPlus heeft een ongevallenverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die dekking bieden voor vrijwilligers die werkzaam zijn voor WelzijnWonenPlus.  Vrijwilligers moeten echter zelf een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afsluiten. Voor vervoer en begeleiding van abonnees, moet de vrijwilliger zelf een schade / ongeval inzittendenverzekering te hebben.

Neem contact op met het servicepunt in de gemeente waar je woont voor meer informatie.

Voor organisaties die werken met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Voor vrijwilligers kan die gratis aangevraagd worden. Lees meer.