WelzijnWonenPlus - Mantelzorg - Respijthulp

Respijthulp voor mantelzorgers 'even een adempauze'

 In samenwerking met de gemeente Purmerend gaat WelzijnWonenPlus de pilot Respijthulp starten. De pilot betreft een aanvulling op het huidige aanbod van ondersteuning voor mantelzorgers. Vanuit de pilot wordt respijthulp ingezet bij mantelzorgers die hier behoefte aan hebben.

Met de respijthulp krijgt de mantelzorger een adempauze zodat hij/zij de rol van mantelzorger langer vol kan houden.De vrijwillige respijthulpen in Purmerend en de Beemster ontvangen een vergoeding van € 5,00 per uur en een reiskostenvergoeding.

Wilt u meer informatie hoe u zich kan opgeven als mantelzorger om een respijthulp in te zetten of  wilt u weten wat er van u verwacht wordt als u respijthulpverlener? Mail dan naar  info@welzijnwonenplus.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Lees ook het artikel in Regio Purmerend