Pilot Respijthulp een succes “een adempauze voor mantelzorgers”

Wethouder Rotgans op de dag van de mantelzorg 2018

Purmerend – In januari 2021 is door de gemeente de pilot Respijthulp gestart in samenwerking met WelzijnWonenPlus. Een respijthulp vervangt de mantelzorger in de thuissituatie, zodat de mantelzorger een dag of dagdeel weg kan. Hiermee wordt voorkomen dat mantelzorgers worden overbelast of dat uitval van de mantelzorger wordt voorkomen.

Na bijna een jaar is de pilot geëvalueerd en blijkt deze een succes te zijn. “WelzijnWonenPlus weet de mantelzorgers te bereiken door de goede samenwerking met vrijwilligers, wijkteams, zorgaanbieders en gemeente. De informele ondersteuning in huis door een vertrouwde vrijwilliger sluit aan bij de behoeftes van de mantelzorgers. Bij iedere aanvraag wordt maatwerk geleverd door per situatie de behoeftes van de mantelzorger in kaart te brengen om zo de inzet van respijthulp te bepalen.”, schrijft wethouder Rotgans in een memo aan de gemeenteraad.
 
Mantelzorg is intensief, zeker in combinatie met een baan of een eigen gezin. Als een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk worden overgenomen. Dat heet respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk door een professional of vrijwilliger overgenomen, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf kan nemen.

De gemeente Purmerend kan niet zonder de inzet van de mantelzorgers en wil mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen. Rotgans: “We willen overbelasting of uitval voorkomen en zetten daarom proactief in op het faciliteren van de mantelzorgers. Het respijthulpproject is daar een onderdeel van. Vrijwilligers worden gekoppeld aan mantelzorgers en nemen de zorg van de mantelzorgers tijdelijk of structureel over. De mantelzorgers krijgen met de respijthulp adempauze en kunnen hierdoor de zorg langer volhouden.”

 
 
Bron: Regio Purmerend – Het grootste nieuwsplatform van de regio!