Zonnetje voor consulent Pam Kaaij

18 november 2022

Tijdens het 15-jarig jubileum van WelzijnWonenPlus in Landsmeer werd consulent Pam Kaaij in het zonnetje gezet. Het zonnetje wordt uitgereikt aan Landsmeerders die omkijken naar elkaar, hulp bieden aan de mensen om zich heen of zich inspannen om een organisatie draaiende te houden.

Pam doet dit al 15 jaar lang in Landsmeer, waar ze werkt als consulent van WelzijnWonenPlus.
Samen met zo’n 80 vrijwilligers bieden ze ondersteuning aan inwoners van Landsmeer met praktische en sociale dienstverlening. Klussen in en om het huis, maar ook samen eten, koffiedrinken, projecten als Maatjes en Samenkracht. Wethouder Jacobien van Boeijen sprak mooie woorden over Pam en bedankte haar hartelijk voor al haar inspanningen in de afgelopen jaren.

Wij zijn bijzonder trots op onze collega en feliciteren haar van harte!