Raad van toezicht

Bestuur en beloningsbeleid

Het organisatiemodel van MENS De Bilt bestaat uit een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht volgt in haar taken en werkwijze de Governancecode van Sociaal Werk Nederland. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar en bestaat uit minimaal vijf leden.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Voorzitter Raad van Toezicht
De heer M.A.F. (René) Leermakers
 
Secretaris Raad van Toezicht
Mevrouw L. (Loes) Steensma
 
Penningmeester Raad van Toezicht
Mevrouw N.H.C. (Nicole) van Wijk
 
Lid Raad van Toezicht
De heer A. (Bert) van Eijk
 
Lid Raad van Toezicht
Mevrouw L. (Lucie) Musterd
 

Een overzicht van de nevenfuncties van De Raad van Toezicht en de directie vindt u hier.

Vrijwilliger formulier

    Bel me terug

      Ga naar de inhoud