Klachtenregeling

Onze medewerkers doen hun best van dienst te zijn. Als u ontevreden bent over onze dienstverlening, willen wij daar graag met u over in gesprek. We vinden het belangrijk om onze organisatie steeds te verbeteren en te leren van wat niet goed gaat. Vaak kan ontevredenheid met een gesprek worden opgelost.

In gesprek

Als u ontevreden bent of een klacht heeft, kunt u dit in de eerste plaats aangeven bij uw contactpersoon of bij zijn of haar leidinggevende. Dit kan persoonlijk, telefonisch, per mail of via de post. Wij gaan dan met u in gesprek om te onderzoeken wat er aan de hand is. We zoeken samen naar een oplossing die binnen de mogelijkheden ligt. Blijft u ontevreden? Dan kunt u een (schriftelijke) klacht indienen bij de klachtencommissie.

Klachtencommissie

Als de gesprekken met onze medewerker en leidinggevende niet het gewenste effect hebben, dan kunt u een klacht indienen. Deze klacht wordt dan in behandeling genomen door een onafhankelijke klachtencommissie.

Wij vragen u om de volgende gegevens aan ons te mailen of te versturen per post:

 1. Uw naam en adres, telefoonnummer en eventueel uw e-mailadres.
 2. Geef ook aan wie u bent: klant, wettelijk vertegenwoordiger, gemachtigde of zaakwaarnemer van de klant of een nabestaande.
 3. De persoon of personen tegen wie de klacht is gericht.
 4. Omschrijving van de klacht: De feiten, gedrag of handelingen waarover u klaagt. De datum/ datums / periode waarop de gebeurtenissen plaatsvonden.
 5. Beschrijf wat er tot nu toe met uw klacht is gebeurd. Heeft u uw klacht al kenbaar gemaakt bij uw contactpersoon of zijn/haar leidinggevende?
 6. Wat wilt u bereiken met uw klacht?

Meer informatie over de klachtenprocedure en de afhandeling van klachten leest u in het klachtenreglement.

Onze contactgegevens:

Per e-mail:
 
Per post:
MENS De Bilt – Klacht
Molenkamp 60
3732 EV De Bilt
 

Het verschil tussen een klacht en bezwaar

Een klacht heeft altijd betrekking op hoe u behandeld bent. Het kan bijvoorbeeld gaan over of u respectvol behandeld bent of de manier waarop u begeleiding geboden wordt. Het kan ook gaan over onze bereikbaarheid, of u juist geïnformeerd bent.
 
Een bezwaar is altijd gericht tegen een besluit. U kunt een beschikking of een bepaalde voorziening in de Jeugdwet of Wmo wel of niet gekregen hebben en het daar niet mee eens zijn. Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaar dient u in bij de gemeente De Bilt. Een bezwaar valt niet onder onze klachtenregeling.

Vrijwilliger formulier

  Bel me terug

   Ga naar de inhoud