ANBI

Informatie voor ANBI status

Algemene informatie Stichting MENS De Bilt

Bezoekadres: Molenkamp 60, 3732 EV De Bilt

Telefoonnummer: 030 727 15 57 (bereikbaar 09.00 – 13.00 uur)

E-mailadres: directiesecretariaat@mensdebilt.nl
Website: www.mensdebilt.nl

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41178093

Fiscaal nummer (RSIN): 6930621

Doelstelling

Onze missie is:
MENS De Bilt beoogt dat zoveel mogelijk mensen kunnen (blijven) meedoen aan het maatschappelijk leven.  Meedoen op basis van eigen mogelijkheden, eigen keuzes en passende ondersteuning daar waar nodig. Het adagium is ‘Iedereen kan iets’. We doen dat door de kracht van mensen en groepen mensen te ondersteunen. Om dit te bewerkstelligen kiest MENS De Bilt voor het model/de aanpak van de Kanteling. 

We werken daarin samen met de gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders en bedrijven maar vooral met alle inwoners van De Bilt.

In de statuten staat de doelstelling als volgt beschreven:
Stichting MENS De Bilt zal zorg dragen voor de vervulling van taken in het sociale domein met inachtneming van het bepaalde in en krachtens de gemeentelijke subsidie verordening van de Gemeente De Bilt.

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan.

Raad van Toezicht

Klik hier voor een overzicht.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door één directeur-bestuurder, de heer Frank van der Jagt. Hij vervult de in de statuten genoemde functie als voorzitter, penningmeester en secretaris van het bestuur.

Beloningsbeleid

Stichting MENS De Bilt voert de arbeidsvoorwaarden uit conform CAO Sociaal Werk.

Jaarverslagen en financiële verslagen

Klik hier voor een overzicht.

ANBI formulieren

Vrijwilliger formulier

    Bel me terug

      Ga naar de inhoud