Jaarverslag 2023 WelzijnWonenPlus

In 2023 is niet alleen het aantal dienstverleningen toegenomen, maar steeg ook het aantal vrijwilligers. Dit laatste is wel heel bijzonder, aangezien het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden en te 
binden. We hebben een fantastisch team van vrijwilligers. We zien een enorme betrokkenheid bij het werk dat ze verrichten. De inzet van vrijwillige energiecoaches in 2023 bijvoorbeeld heeft niet alleen geleid tot een lagere energierekening bij inwoners, maar ook tot het doorbreken van een sociaal 
isolement. De signaalfunctie die vrijwilligers hebben 
is enorm belangrijk. Achter de voordeur gebeurt veel.

Gedurende het jaar heb ik op elke vestiging met abonnees en vrijwilligers koffie gedronken. In een informele sfeer gesproken over wensen en behoeften, maar vooral geluisterd. Bijzondere momenten waarop ik mij realiseer hoe waardevol ons werk is.

Steeds meer inwoners weten ons te vinden voor een hulpvraag. Vrijwilligers doen hun werk met plezier en halen er veel voldoening uit. Ook op bestuurlijk niveau hebben we elkaar in 2023 weten te vinden. Zo hebben we actief bijgedragen aan het Rapport Regiobeeld Zaanstreek-Waterland dat tot stand gekomen is door de inzet van ruim 20 deelnemende partijen uit welzijn, zorg en sport. Het rapport geeft een duidelijk beeld over (onder andere) de situatie rondom ouderen in de komende jaren. Het aantal zelfstandig wonende ouderen en kwetsbaren zal in de nabije toekomst alleen nog maar toenemen. Er is sprake van vergrijzing en eenzaamheid onder grote groepen inwoners. In dit licht is samenwerking en afstemming tussen formele en informele zorg meer dan noodzakelijk. Als spin in het web kan onze organisatie een rol vervullen om mensen en organisaties samen te brengen.

Veel waardering heb ik voor mantelzorgers die de 
zorg op zich nemen voor een partner of gezinslid. Het verhaal van Corrie is een prachtig voorbeeld hoe een team van mantelzorgers zich bekommert om een buurvrouw en haar met hart en ziel ondersteund. Zij doen dit met liefde. Wij zijn er voor mantelzorgers, om hen te ontlasten, een luisterend oor te bieden of respijtzorg.

Ik ben enorm trots op het team van WelzijnWonenPlus, dat zich elke dag vol passie en betrokkenheid inzet.
Ieder op zijn of haar vakgebied, levert een unieke bijdrage aan de organisatie. Er zijn genoeg uitdagingen
 in de jaren die voor ons liggen. In het belang van het welzijn van inwoners, gaan wij deze met elkaar vol overtuiging aan.

Ingrid van Maarschalkerweerd

Directeur-bestuurder

Klik hier om het jaarverslag te lezen

 

Vrijwilliger formulier

    Bel me terug

      Ga naar de inhoud