Regioplan Zaanstreek – Waterland een feit

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het ministerie van VWS heeft hiervoor afspraken gemaakt met een groot aantal partijen in de zorg, onder meer de ziekenhuizen, huisartsen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Daarom maakten zorgpartijen en gemeenten samen het Regioplan Zaanstreek Waterland. Dit plan laat zien dat onder andere vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt bedreigend zijn voor een goede, toegankelijke en betaalbare zorg. De gemeenten hebben lokaal en regionaal een belangrijke taak het plan samen met Zilveren Kruis uit te voeren. 

WelzijnWonenPlus werkte mee aan dit plan.

Vrijwilliger formulier

    Bel me terug

      Ga naar de inhoud