Waterland

Marker koffie speciaal

Nee, er zit niets in die koffie wat deze bijeenkomsten speciaal maakt!

Het is vooral gezellig samen zijn, maar bij iedere bijeenkomst zal er een gastspreker worden uitgenodigd.

Op 23 september zullen gastsprekers van het Rode Kruis vertellen hoe te handelen bij wateroverlast. 

De bijeenkomst van 28 oktober staat in het teken van orgaantransplantatie. De gastspreker van de Nederlandse Transplantatie Stichting is, zoals ze dit noemen een ‘ontvanger’ van een donororgaan.

De bijeenkomsten zijn van 13.30 uur tot 15.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1, Marken.

Diensten servicepunt WelzijnWonenPlus Waterland

Op het servicepunt Waterland werken enthousiaste vrijwilligers en kunnen abonnees praktische diensten en persoonlijke ondersteuning aanvragen. Zie onderstaand ons aanbod en activiteiten. Tijdens de openingstijden kunt u altijd langskomen voor informatie of inschrijving.

Vindt u het moeilijk om uw administratie op orde te krijgen? Lukt het niet om een formulier in te vullen? Wilt u een toeslag aanvragen? Onze vrijwilligers helpen u graag!

Denkt u hierbij aan het ordenen van uw administratie, invullen van (digitale) formulieren of opzeggen van abonnementen. Ook voor hulp bij het aanvragen van huur- of zorgtoeslag, een WMO-voorziening of persoonsgebonden budget (PGB).

Belasting

Voor hulp bij uw belastingaangifte hebben wij getrainde vrijwilligers die u helpen.

Is boodschappen doen te zwaar geworden? Bent u ziek of durft u niet naar de winkel vanwege sneeuw of gladheid? Dan doen wij de boodschappen voor u. Uw boodschappen worden op het afgesproken moment bij u thuis bezorgd. Voor deze service betaalt u € 2,50 servicekosten per bezorging.

Wilt u zelf graag naar de winkel, maar kunt u het niet alleen dan gaat een vrijwilliger met u mee.

Vindt u het weleens lastig om goed om te gaan met de computer? Onze vrijwilligers helpen u graag uit de digitale problemen. Denkt u hierbij aan het verhelpen van een storing of downloaden van programma’s. Ook voor hulp bij het versturen van e-mails of internetten kunt u bij ons terecht.

Als u na een ziekenhuisopname of revalidatie weer naar huis mag, is het fijn dat iemand bij u thuis de eerste opvang verzorgt. Wanneer u alleen woont en geen familie, vrienden of buren heeft die dit voor u kunnen doen, dan helpen wij u hier graag mee. Wij hebben hiervoor een groep enthousiaste, getrainde vrijwilligers die voor u klaar staan.

Hoe werkt Eerste Hulp Bij Thuiskomst?

Zodra bekend is wanneer u weer naar huis gaat, belt u naar het servicepunt van WelzijnWonenPlus. Op de dag van uw vertrek haalt één van onze vrijwilligers u op en begeleidt u naar huis. Zo nodig zorgen wij voor passend vervoer. Bij thuiskomst zet de vrijwilliger een kopje koffie/thee en kijkt samen met u wat er verder nodig is zoals planten water geven, boodschappen doen, de vuilniscontainer buiten zetten, buren waarschuwen, etc. De vrijwilliger kan u ook helpen bij de inzet van hulp uit uw eigen netwerk. Onze vrijwilligers doen geen verpleegkundige en verzorgende handelingen en geen schoonmaakwerk

De energiecoach gaat op huisbezoek bij de bewoner. Tijdens het gesprek kijkt de energiecoach samen met de bewoner naar de situatie, de woning en eventueel naar de energiekosten. De energiecoach geeft informatie, tips en advies op maat, speciaal voor deze bewoner en voor deze woning.

Afspraak maken
Geld besparen, meer comfort in de woning én iets goeds doen voor het milieu? Ja? Boek een gratis energiecoach! Mail naar energiecoachwaterland@welzijnwonenplus.nl of bel naar het servicepunt van WelzijnWonenPlus Waterland 0299 650 480. 

Heeft u vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn? Dan kunt u terecht bij het servicepunt. Onze vrijwilligers en de consulenten staan u graag te woord. Als wij u niet zelf kunnen helpen, kunnen we voor u bemiddelen of u doorverwijzen naar de juiste instantie.

Onze vrijwilligers helpen u graag met kleine klusjes in en om het huis. Denkt u aan het vervangen van een kraanleertje, een schilderij of een plank ophangen, een kastje in elkaar zetten, de cv-ketel bijvullen of een lamp ophangen. We houden als richtlijn aan dat de klus binnen anderhalf- 2 uur moet zijn afgerond. U zorgt zelf voor het benodigde materiaal (dit kunt u altijd met ons overleggen).

Een tuin is fijn, maar kan een hele zorg zijn als u wat ouder wordt. Wij kunnen u hulp bieden in de tuin of op het balkon. Denkt u hierbij kleine klusjes zoals plantjes planten of verplaatsen, snoeien, onkruid wieden of gras maaien. Wij houden hierbij de richtlijn aan dat de klus niet meer dan anderhalf-tot 2 uur in beslag neemt (dit is per locatie verschillend). Hoge bomen of heggen snoeien, schuttingen of tegels verplaatsen of vervangen valt hier niet onder. U kunt maximaal drie tot vier keer per jaar gebruik maken van de tuinhulp.

Het tuinonderhoud kost € 5,– per uur. De maximale duur van de dienst is twee uur. Het bedrag wordt afgeschreven met een automatische incasso.

>Als mantelzorger verleent u langdurig onbetaald zorg aan een familielid of naaste met een ziekte of handicap. WelzijnWonenPlus wil met mantelzorgondersteuning er aan bijdragen dat u de zorg kunt volhouden, de regie over de eigen situatie behoudt of terugkrijgt en voorkomen dat u als mantelzorger overbelast raakt. Door individuele gesprekken, bijeenkomsten en informatie en advies ondersteunt WelzijnWonenPlus u hierbij.

U komt in aanmerking voor het mantelzorgcompliment wanneer u méér dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een naaste zorgt en dit niet voortkomt uit een beroepsmatige relatie of als vrijwilliger.  

 Aanvraag indienen   

Download het registratieformulier Mantelzorgondersteuning en vul uw gegevens in. Stuur daarna het formulier naar het servicepunt. 

Heeft u geen internet of heeft u hulp nodig met het invullen van het formulier, dan staan de vrijwilligers van WelzijnWonenPlus Waterland voor u klaar. De aanvraag moet gedaan worden bij de gemeente waar de zorgvrager woont. De mantelzorgconsulent ontvangt alle aanvragen en toetst steekproefsgewijs of de aanvraag klopt. Aan het eind van het jaar ontvangt u van de gemeente uw mantelzorgcompliment.

Wanneer u al bij ons ingeschreven bent, is het niet nodig dit formulier opnieuw in te vullen. U krijgt dan automatisch bericht dat u het mantelzorgcompliment kunt ophalen op ons servicepunt in Waterland.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze kinderen en jongeren hebben extra zorgtaken, maken zij zich zorgen of ervaren een zorgtekort in het gezin. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Onze consulent is er voor hen en voor professionals rondom de jonge mantelzorgers (zoals onderwijs, sportverenigingen etc.). 

Wij organiseren in Waterland verschillende sociale activiteiten zoals koffieochtenden, bijeenkomsten met een thema en gezamenlijke maaltijden. Houd onze agenda in de gaten.

De participatiewet is er voor mensen die door diverse omstandigheden langdurig uit het arbeidsproces zijn geraakt. Via de gemeente komen zij in een re-integratie traject terecht. Bij WelzijnWonenPlus bieden wij deze mensen de gelegenheid om als vrijwilliger aan de slag te gaan om weer werkervaring op te doen. Het doel is om langzamerhand weer betaald werk te gaan doen.

Heeft u een afspraak bij uw huisarts, tandarts of ziekenhuis dan is het fijn als er iemand is die voor u kan rijden en eventueel met u meegaat. Iemand die de weg weet, die meeluistert naar wat de arts vertelt (als u dat fijn vindt) en de vervolgafspraken voor u onthoudt. Heeft u niemand die met u mee kan gaan in uw eigen omgeving? Dan zoeken wij een vrijwilliger die u kan begeleiden.

Als abonnee betaalt u een kilometervergoeding van € 0,30 per kilometer en eventuele parkeerkosten.
Vindt u het fijn als u dagelijks gebeld wordt? Als deelnemer van de telefooncirkel wordt u iedere ochtend gebeld door een van de vrijwilligers. Dit zijn korte gesprekjes om te horen hoe het met u gaat en of u goed bent opgestaan. Dit geeft een veilig gevoel en wordt ervaren als een prettig contactmoment.

Daarnaast ontmoeten vrijwilligers en abonnees elkaar een paar keer per jaar bij een gezellige activiteit.
Vindt u het fijn om af en toe een kopje koffie met iemand te drinken, een wandeling maken of een gezellig praatje te maken? Wij hebben vrijwilligers die graag bij u komen voor een vriendschappelijk huisbezoek.

Een vriendschappelijk huisbezoek is bedoeld voor mensen die zich eenzaam voelen, door omstandigheden niet makkelijk meer buiten de deur komen of nieuw in de gemeente zijn en graag wegwijs gemaakt willen worden. De bedoeling is om op een vriendschappelijke manier en op basis van gelijkwaardigheid iets voor elkaar te betekenen. Op verzoek kan u op regelmatige basis gebeld worden voor een vriendschappelijk praatje door een vaste vrijwilliger. U kunt naar behoefte aangeven hoe vaak u gebeld wilt worden.

Activiteiten servicepunt WelzijnWonenPlus Waterland

Vacatures servicepunt WelzijnWonenPlus Waterland

Wil jij er zijn voor een ander? Maatje word je voor iemand die  wat extra aandacht, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Het draait om persoonlijk contact, een  beetje aandacht voor elkaar ..
Wij zoeken een vriendschappelijk huisbezoeker. Wij zijn op zoek naar een gezellige en integere vrijwilliger vriendschappelijk huisbezoek. Vindt u het fijn om een oudere, kwetsbare inwoner van de ..

Nieuwsbrieven servicepunt WelzijnWonenPlus Waterland

Nieuwsbrief Waterland, voorjaar 2024

Nieuwsbrief Waterland, zomer 2024

Servicepunt WelzijnWonenPlus Waterland

WelzijnWonenPlus in Waterland​

Hermanus Reyntjeslaan 2
1141 HC Monnickendam
T 0299 650 480
waterland@welzijnwonenplus.nl

Openingstijden servicepunt Waterland

Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.

Word abonnee van WelzijnWonenPlus

Wilt u ook gebruik maken van onze diensten, sluit dan een abonnement af. Een abonnement kost € 6,- per maand.

Het abonnement is gratis indien de hoogte van uw inkomen niet hoger is dan netto AOW.

Meer informatie?
Belt u dan met het servicepunt 0299 650 480.

Medewerkers servicepunt WelzijnWonenPlus Waterland

Anneke
Los

CONSULENT

T 06 106 01 834

Ingrid
Smit

CONSULENT

T 06 104 44 352

Ivonne
de Jong

CONSULENT

T 06 109 86 698

Bel me terug

    Vrijwilliger formulier

      Bel me terug

        Ga naar de inhoud