Bep is blij met WelzijnWonenPlus

“Ik open de deuren voor de abonnees, maar ze moeten er zelf doorheen”

Bep meldde zich zo’n 1,5 jaar geleden als vrijwilligster. Anderen helpen is voor Bep een vanzelfsprekendheid. Bovendien heeft Bep ervaren hoe fijn het is wanneer anderen jou helpen. Nu het haar goed gaat wil zij haar steentje bijdragen. Midden in de maatschappij staan, nog wat doen, nuttig zijn en wat betekenen voor mensen zijn de woorden die bij Bep opkomen als je haar vraagt naar de beweegredenen om vrijwilligerswerk te doen. “De glimlach is de beloning die ik krijg”.

Bep doet vriendschappelijke huisbezoeken, gezellig aan de koffietafel. Van het een komt het ander, wanneer blijkt dat er hulp nodig is bij het aanvragen van een nieuw hoortoestel of het invullen van een formulier schiet Bep te hulp.

Geen verborgen agenda, nee gewoon open en eerlijk zijn leveren doorgaans een plezierige klik op tussen de abonnee en Bep. En alsof dat nog niet genoeg is, volgt Bep zo nu en dan een cursus die door WelzijnWonenPlus wordt aangeboden. Zo volgde zij vorig jaar de cursus ‘Eerste hulp bij psychen’. Ze leerde er om vanuit andere invalshoeken naar de problematiek te kijken. Buitengewoon nuttig, aldus Bep. En mooi meegenomen zijn de contacten met de mede-cursisten. Die leiden vaak weer tot nieuwe inzichten.

Bep is blij met WelzijnWonenPlus en dat WelzijnWonenPlus blij is met Bep mag niemand verrassen. Ook vrijwilliger worden bij WelzijnWonenPlus Purmerend/Beemster? Neem contact op met de consulent WelzijnWonenPlus om de jouw wensen en mogelijkheden te bespreken. WelzijnWonenPlus is te bereiken via 0299 426 364 van 9 en 12 uur of via purmerend@welzijnwonenplus.nl

Vrijwilliger WonenPlus

Vrijwilliger dienstverlening WonenPlus Sinds een klein jaar werk ik als vrijwilliger bij WelzijnWonenPlus (WonenPlus) op het servicepunt.  Als vrijwilliger bel…

Lees verder