Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het aanvragen van een WelzijnWonenPlus dienst

WelzijnWonenPlus ondersteunt zelfstandig wonende ouderen en mensen in een kwetsbare situatie bij praktische of sociale hulpvragen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven functioneren en de eigen regie behouden. Tevens biedt WelzijnWonenPlus persoonlijke ondersteuning en begeleiding.

 • Bovengenoemde ondersteuning wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Consulenten begeleiden de vrijwilligers. De abonnee sluit een abonnement af om gebruik te maken van de diensten van WelzijnWonenPlus.Onkosten die de vrijwilliger moet maken ten behoeve van de dienst zijn voor rekening van de abonnee. Deze worden vooraf besproken en onderling verrekend.
 • De hulpvragen zijn incidenteel en licht van aard. Het gaat om zaken die de abonnee niet meer zelfstandig kan Indien er professionele hulp nodig is, dan helpt WelzijnWonenPlus bij het zoeken naar een organisatie die deze diensten levert.
 • De abonnee kan diensten aanvragen als in de naaste omgeving niemand hiervoor beschikbaar is, bijvoorbeeld familie of buren etc.
 • De abonnee kan dagelijks diverse diensten aanvragen, alleen voor de dienst Tuinonderhoud geldt een maximum van 3x per jaar.
 • Voor hulpvragen die langdurig, structureel, zwaar/gevaarlijk zijn, of een bepaalde deskundigheid vragen, helptWelzijnWonenPlus met het inschakelen van een De (prijs)afspraken zijn voor de verantwoordelijkheid van de abonnee.
 • Een WelzijnWonenPlus dienst uitgevoerd door een vrijwilliger heeft een tijdsbestek van 1,5 tot maximaal 2 uur.
 • De vrijwilliger is in het bezit van een vrijwilligerspas en kan deze voor binnenkomst tonen aan de
 • De vrijwilliger komt voor de hulpvraag die de abonnee persoonlijk of per telefoon heeft aangevraagd. Voorelke aanvraag van een WelzijnWonenPlus dienst, dient de abonnee (opnieuw) contact op te nemen met het servicepunt.
 • Na het indienen van een aanvraag bij het WelzijnWonenPlus servicepunt, wordt de abonnee binnen 3 werkdagen door een vrijwilliger gebeld voor een afspraak.
 • WelzijnWonenPlus streeft ernaar dat de tijd tussen het maken van de afspraak en de uitvoering van de dienst maximaal 14 werkdagen is, tenzij onderling anders afgesproken.
 • WelzijnWonenPlus behoudt zich het recht voor om in twijfelgevallen de dienst niet aan te nemen en mee te helpen naar een andere oplossing.
 • De vrijwilliger geeft aan het WelzijnWonenPlus servicepunt door wanneer de dienst is afgehandeld.
 • De abonnee dient zelf voor materiaal te zorgen. Voorbeelden hiervan zijn: haakjes, schroeven, pluggen, een boormachine of hogedrukspuit etc. De abonnee kan vragen of de vrijwilliger het materiaal koopt of huurt, maar geeft u dan wel contant geld mee.
  DE VRIJWILLIGER GEBRUIKT NOOIT DE PINPAS EN PINCODE VAN DE ABONNEE.
 • De vrijwilliger voert de werkzaamheden uit in veilige omstandigheden en met deugdelijk materiaal.
 • Als het moeilijk is de klus telefonisch in te schatten, komt de consulent of een vrijwilliger eerst een kijkje nemen. De abonnee kan altijd een huisbezoek door de consulent aanvragen.
 • Het abonnementsgeld wordt twee keer per jaar in rekening gebracht (1 januari en 1 juli). Opzegging van het abonnement geschiedt schriftelijk ter attentie van het servicepunt. Opzegtermijn 1 kalendermaand.

Vrijwilliger formulier

  Bel me terug

   Ga naar de inhoud