Wie schrijft die blijft

Schrijven over alledaagse gebeurtenissen, jeugdherinneringen en oude foto’s. Door eenvoudige handvaten en aanwijzingen wordt het schrijfplezier vergroot. Het geschrevene kan worden uitgewisseld door diegenen die dat willen. Begeleiding door Maartje Roos.

Voor mensen met een beginnende dementie, maar die (nog) geen indicatie hebben voor dagbesteding.

Data komende activiteiten

    Vrijwilliger formulier

      Bel me terug

        Ga naar de inhoud